Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

EEAS RSS Feeds

Displaying 131 - 140 of 1370

On 27-28 June, the European Union, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine meet to define priorities, targets, and specific actions to work together and further protect the environment and actively use opportuinities for greener development.

Pe 27-28 iunie, Uniunea Europeană, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina s-au întâlnit pentru a defini prioritățile, obiectivele și acțiunile specifice în vederea conlucrării și a protejării în continuare a mediului, precum și a folosirii active a oportunităților pentru o dezvoltare mai ecologică.

27-28 июня Европейский Союз, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина провели встречу для того, чтобы определить приоритеты, цели и конкретные действия для совместной работы и дальнейшей защиты окружающей среды, а также активного использования возможностей более экологичного развития.

The EU-funded Confidence Building Measures Programme V (EU CBM V), implemented by UNDP, has launched the request for quotation 19/01930 and invites you to submit your quotation for developing Media Needs Assessment Report, please find more detailed information in the following link: http://sc.undp.md/tnddetails2/1930/.

Pages