Delegation of the European Union to the Republic of Moldova

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 1396

WORKS CONTRACT NOTICE

Rehabilitation and modernization of the Customs Office Leușeni

Languages:

WORKS CONTRACT NOTICE

Rehabilitation and modernization of the Customs Office Leușeni

Languages:

The Call for ideas is launched within the framework of the EU fund for conservation-restoration of cultural heritage, as part of the EU Confidence Building Measures Programme (EU-CBM).

Concursul de idei este lansat în cadrul componentei pentru conservarea/restaurarea patrimoniului cultural a Programului UE ”Măsuri de consolidare a încrederii” (EU-CBM).

Конкурс проводится под эгидой Фонда ЕС по сохранению-восстановлению культурного наследия в рамках Европейской Программы мер по укреплению доверия (EU-CBM).

Languages:

The European Union is investing 22.8 million euros to support the development of smart, inclusive and sustainable regional growth poles in Cahul and Ungheni, to bring a better quality of life and new opportunities to citizens.

Uniunea Europeană investește 22,8 milioane de euro pentru a susține dezvoltarea polilor regionali de creștere economică inteligentă, incluzivă și durabilă în Cahul și Ungheni, pentru a le asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții și noi oportunități.

Европейский Союз инвестирует 22,8 млн евро с целью поддержки развития интеллектуальных, всеобъемлющих и устойчивых региональных полюсов роста в Кахуле и Унгень, чтобы предоставить гражданам лучшее качество жизни и новые возможности.

Languages:

Acquisition of special intervention vehicles for specific SMURD missions - Republic of Moldova

Pages