Delegation of the European Union to the Republic of Moldova

Làm việc với chúng tôi

Công việc, thực tập

Blue Book Traineeship in HQ

Chương trình Thực tập về Sách Xanh đem cơ hội thực tập hưởng lương trong 5 tháng tại Ủy ban châu Âu hoặc tại một số cơ quan thực thi thuộc các Cơ quan châu Âu như Cơ quan Đối ngoại châu Âu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 hoặc ngày 1 tháng 10.

Author: Strategic Communications - Publication date: 10/05/2016
International positions

Information about working in an EU Delegation

Author: Strategic Communications - Publication date: 30/01/2016
THÊM

Tài trợ

Tài trợ

Grants in Moldova

Author: Press and information team of the Delegation to MOLDOVA - Publication date: 06/07/2016
Tài trợ

Các khoản viện trợ có thể được trao như những khoản tài trợ không hoàn lại dành cho các nước thứ ba tham gia vào các hoạt động trợ giúp bên ngoài khối. Các khoản viện trợ được quản lý thông qua EuropeAid (DEVCO) hoặc DG Near, EEAS không quản lý bất cứ khoản viện trợ nào.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
THÊM