Delegation of the European Union to the Republic of Moldova

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

Blue Book Traineeship in HQ

Skema e trajnimit ‘Blue Book’ ofron punë praktike me pagesë prej pesë muajsh me Komisionin Evropian apo organe të tjera ekzekutive të institucioneve evropiane siç është Shërbimi i Veprimit të Jashtëm Evropian (EEAS), duke filluar me 1 mars apo 1 tetor.

Author: Strategic Communications - Publication date: 10/05/2016
International positions

Information about working in an EU Delegation

Author: Strategic Communications - Publication date: 30/01/2016
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Grants in Moldova

Author: Press and information team of the Delegation to MOLDOVA - Publication date: 06/07/2016
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË