Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

Lansarea Apelului de Propuneri: Primarii pentru Creșterea Economică - Proiecte Pilot

25/02/2021 - 14:00
Granturi

Uniunea Europeană lansează apelul de propuneri în cadrul celei de-a doua faze a inițiativei UE “Primari pentru Creștere Economică” (M4EG), care are scopul de a sprijini primarii și municipalitățile din țările Parteneriatului estic (Parteneriatul estic) pentru a deveni facilitatori activi pentru creșterea economică durabilă și crearea locurilor de muncă.

Lansarea Apelului de Propuneri: Primarii pentru Creșterea Economică - Proiecte Pilot

Număr de referință: EuropeAid/170157/DH/ACT/Multi

Uniunea Europeană lansează apelul de propuneri în cadrul celei de-a doua faze a inițiativei UE “Primari pentru Creștere Economică” (M4EG), care are scopul de a sprijini primarii și municipalitățile din țările Parteneriatului estic (Parteneriatul estic) pentru a deveni facilitatori activi pentru creșterea economică durabilă și crearea locurilor de muncă.

Inițiativa M4EG se bazează pe principiul că, lucrând în parteneriat cu sectorul privat, organizațiile publice și societatea civilă, autoritățile locale pot contribui la îmbunătățirea mediului de afaceri local și la crearea condițiilor pentru creșterea economică condusă de sectorul privat și crearea de locuri de muncă.

Municipalitățile sunt sprijinite în procesul de proiectare a Planurilor de Dezvoltare Economică Locală (LEDP), cu scopul de a stimula activitatea economică și de a sprijini întreprinderile locale, care se confruntă în continuare cu deficiențele din serviciile locale și au un impact asupra creării de locuri de muncă și includerii femeilor pe piața muncii. LEDP-urile se vor baza pe principiile fundamentale ale bunei guvernări, dialogului sectorului public-privat, transparenței și dezvoltării incluzive pentru toți, atât femeile, cât și bărbații, precum și comunitățile marginalizate.

Depunerea Notelor conceptuale se va închide pe data de 6 aprilie la 16:00 CET.

Informații detaliate despre apel:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect/internal/callMenu.htm?id=170157#0|./tabs/call.htm?id=170157&ajaxRequest=true

Sesiunea de informare pentru apelul de propuneri Me4EG:

O sesiune de informare virtuală va fi organizată pe 4 martie la 13:00 CET, pentru care potențialii participanți sunt invitați să își exprime interesul prin e-mail, astfel încât să primească detaliile conexiunii. Acest lucru îi va ajuta pe solicitanți să se familiarizeze cu sistemul înainte de trimiterea online.

Dacă sunteți interesat de această sesiune, vă rugăm să trimiteți un e-mail până la 2 martie 2021 la ora 16:00 (ora Bruxelles-ului) la NEAR-TENDER-170157@ec.europa.eu, indicând: numele, prenumele, naționalitatea și adresa de e-mail a persoanelor care vor participa la fel ca și organizația lor (maximum doi participanți per organizație).

Languages:
Secțiuni editoriale: