Delegation of the European Union to the Republic of Moldova

Komisija usvojila paket od 70 miliona evra za rani pristup vakcinama EU COVID-19 u zapadnom Balkanu

Brisel, 28/12/2020 - 18:56, UNIQUE ID: 210102_1
Press releases

Evropska komisija je danas usvojila paket od 70 miliona evra u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II), kako bi pomogla finansiranje pristupa partnera zapadnog Balkana vakcinama protiv COVID-19, koje su nabavile države članice EU-a.

Komesar za susedstvo i proširenje, Olivér Várhelyi, rekao je: “Tokom čitave pandemije, EU je pokazala da zapadni Balkan tretiramo kao privilegovane partnere. U ovom duhu nastavljamo da radimo i kada je reč o vakcinama, preduzimajući rane korake koji omogućavaju brz početak kampanja vakcinacije za kritično osoblje i najugroženije grupe u regionu. Brza vakcinacija biće presudna u okončanju pandemije i pokretanju socijalno-ekonomskog oporavka za zapadni Balkan.”

Paket će biti isplaćen u obliku grantova koji će pomoći da se pokriju troškovi vakcina za prioritetne grupe u regionu, kao i neophodna oprema za vakcinaciju. Ovo će zapadnom Balkanu omogućiti da nabavi određeni broj vakcina iz Ugovora o avansnoj kupovini EU-a, sa šest proizvođača, pri čemu će pojedine države članice EU-a svoj unapred dobijen deo doza deliti sa drugima.

Iako EU nastavlja da podržava inicijativu COVAKS, svetska ustanova koja obezbeđuje podjednak i univerzalan pristup vakcinama protiv COVID-19, a svi partneri sa zapadnog Balkana su se već prijavili, očekuje se da će isporuka vakcina po toj šemi početi kasnije od kampanja vakcinacije u EU. Pristup brojnim dozama iz kupoprodajnih ugovora EU-a omogućiće regionu da započne vakcinaciju paralelno sa državama članicama EU-a.

Komisija i Evropski centar za kontrolu bolesti takođe pomažu regionu u finalizaciji strategija vakcinacije u skladu sa preporukama Komisije, kako bi se obezbedila odgovarajuća priprema kampanja i neprimetno upravljanje vakcinama. EU finansira i projekat sa Svetskom zdravstvenom organizacijom (SZO) kako bi se potpomoglo upravljanje logistikom i isporukom vakcina.

Osnovne informacije

Evropska komisija se zalaže da vakcinu dobiju svi kojima je ista potrebna, bilo gde u svetu. Zbog toga je ista odmah reagovala na poziv SZO na pokretanje, i od 4. maja 2020. godine pomogla je prikupljanje skoro 16 milijardi evra u okviru Globalnog reagovanja na koronavirus, globalne akcije za univerzalni pristup testovima, tretmanima i vakcinama protiv koronavirusa i globalni oporavak.

COVAKS ustanova je stub vakcina akceleratora Access to COVID-19 Tools (ACT), globalne saradnje koja ubrzava razvoj, proizvodnju i jednak pristup testovima, tretmanima i vakcinama COVID-19. EU i države članice EU su do sada najavile preko 870 miliona evra za COVAKS. COVAKS cilja nabavku 2 milijarde doza do kraja 2021. godine, uključujući preko 1,3 milijarde za zemlje u razvoju. Ovo će pomoći razvoju raznolikog portfelja vakcina, o kojima se pregovara sa različitim dobavljačima i koji pokriva različite naučne tehnologije, rokove isporuke i cene.

Učešće EU-a u COVAKS komplementarno je sa tekućim pregovorima EU-a sa kompanijama za vakine, pokrenutim u okviru Strategije EU-a za vakcine. Napori EU-a za razvoj i proizvodnju efikasne vakcine koristiće svima u globalnoj zajednici. Ulaganje EU-a za povećanje proizvodnih kapaciteta služiće svim zemaljama. Kroz svoje Napredne ugovore o kupovini, od proizvođača se zahteva da na raspolaganje postavi svoj proizvodni kapacitet za snabdevanje svih zemalja i poziva na slobodan protok vakcina i materijala bez izvoznih ograničenja.

Komisija koordinira i doniranje određene količine doza koje su države članice EU-a nabavile za različite partnerske zemlje, kako bi zagarantovala rani pristup vakcinama protiv COVD-19 za zdravstvene radnike i ugroženo stanovništvo, sve dok vakcine putem COVAKS-a ne postanu šire dostupne.

Languages:
Urednički odeljci: