Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

Mesajul E.S. Peter MICHALKO, Ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, cu ocazia lansării Săptămînii Verzi Europene 2020

Chisinau, 19/10/2020 - 18:00, UNIQUE ID: 201019_18
Local Statements

Dragi prieteni,

Vă felicit cu ocazia lansării Săptămînii Verzi Europene 2020!

Evenimentele online ce au loc cu acest prilej oferă oportunitatea de a aduce recunoștința noastră Naturii. Astăzi alături de toată Europa spunem, că e timpul pentru – Un nou început pentru oameni și natură!

Împreună suntem mai puternici! – pentru un mediu mai curat, pentru conservarea biodiversității și pentru o dezvoltare economică verde și durabilă în armonie cu Natura!

Este semnificativ că anume Uniunea Europeană, în calitate de lider global în domeniul dat,  la finele anului trecut a lansat Pactul Verde European (European Green Deal), ca răspuns la provocările legate de climă și de mediu. Atmosfera se încălzește, iar clima se schimbă tot mai mult de la un an la altul. Din cele opt milioane de specii de plante și animale de pe planetă, riscăm să pierdem un milion. Pădurile și oceanele sunt tot mai poluate și devastate.

Pactul Verde European propune un răspuns la aceste provocări. Acesta prezintă o nouă strategie de creștere care are drept scop transformarea UE într-o  societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.

Pactul urmărește, de asemenea, să protejeze, să conserve și să consolideze capitalul natural al UE, precum și să protejeze sănătatea și bunăstarea cetățenilor împotriva riscurilor legate de mediu și a impacturilor aferente. În același timp, tranziția trebuie să fie echitabilă și favorabilă incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan și să acorde atenție regiunilor, industriilor și lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăți. Întrucât va aduce schimbări substanțiale, participarea activă a cetățenilor și încrederea acestora în tranziție sunt de o importanță capitală dacă ne dorim ca politicile să funcționeze și să fie acceptate. Este necesar un nou pact pentru a aduce laolaltă cetățenii Europei, în deplina lor diversitate, și pentru ca autoritățile naționale, regionale, locale, societatea civilă și sectorul industrial să colaboreze strâns cu instituțiile și organismele consultative ale UE.

UE are capacitatea colectivă de a-și transforma economia și societatea pentru a le plasa pe o traiectorie mai durabilă. UE se poate baza pe atuurile sale de lider mondial în ceea ce privește măsurile privind clima și mediul înconjurător, protecția consumatorilor și drepturile lucrătorilor. Realizarea unor reduceri suplimentare ale emisiilor reprezintă o provocare. Acest demers va necesita investiții publice masive și eforturi sporite pentru a direcționa capitalul privat către acțiuni în domeniul climei și al mediului, evitându-se totodată continuarea unor practici care nu au un caracter durabil. UE trebuie să se afle în prima linie a coordonării eforturilor internaționale în direcția creării unui sistem financiar coerent care să sprijine identificarea de soluții durabile. Aceste investiții inițiale reprezintă, de asemenea, o ocazie de a înscrie decisiv Europa pe o nouă traiectorie de creștere durabilă și favorabilă incluziunii. Pactul ecologic european va accelera și va sprijini tranziția necesară în toate sectoarele.

Procesul de implementare a Pactului Ecologic European a inclus elaborarea și aprobarea noii Strategiei Industriale Europene (European Indistrial Strategy), a Planului de Acțiuni privind Economia Circulară (Circular Economy Action Plan), a Strategiei de la fermă la consumator (Farm to Fork Strategy) și a noii Strategii UE de Conservare a Biodiversității 2030 (EU Biodiversity Strategy for 2030).

Cu aceste realizări Uniunea Europeană are un prilej în plus pentru a marca Săptămîna Verde Europenaă și vine cu un mesaj ferm către partenerii săi din cadrul Parteneriatului Estic, pentru promovarea valorilor de mediu și încurajarea preluării experienței Europene avansate în domeniul dat.

Noi credem, că în lumina Strategiei Naționale de Dezvoltare “Moldova 2030”, a priorităților implementării Acordului de Asociere și noilor oportunități din cadrul Parteneriatului Estic dincolo de 2020 (Eastern Partnership beyond 2020) – promovarea beneficiilor protecției mediului ca baza  unei creșteri economice durabile ar marca un nou pas în dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova și în relațiile ei cu Uniunea Europeană. Astfel, noi salutăm viziunea de dezvoltare a Republicii Moldova pentru următorul deceniu,  fundamentată de următorii Piloni de bază:

  • economia durabilă și incluzivă;
  • capitalul uman și social robust;
  • instituțiile oneste și eficiente;
  • mediul ambiant sănătos.

Doresc să accentuez, că protecţia mediului este percepută la nivelul UE drept un domeniul intersectorial, iar colaborarea eficientă dintre instituțiile implicate la nivel regional, national și local va contribui la realizarea obiectivelor date prin alinierea lor la prioritățile Pactului Verde European (European Green Deal), a noii Strategiei Industriale Europene, a Planului de Acțiuni privind Economia Circulară, a Strategiei de la fermă la consumator și a noii Strategii UE de Conservare a Biodiversității 2030.  

Este îmbucurător faptul, că la atingerea acestor obiective, precum și la promovarea procesului de implementare a Acordului de Asociere contribuie și Acțiunile Comisiei Europene, lansate un an în urmă la nivel regional și național două acțiuni regionale – EU4Environment (Uniunea Europeană pentru Mediu) și EU4Climate (Uniunea Europeană pentru Climă).

Proiectul regional „European Union for Environment/Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) are scopul de a acorda asistență țărilor Parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina în asigurarea utilizării durabile a capitalului natural, îmbunătățirea calității mediului și bunăstării populației și stimulării creșterii economice. Proiectul este implementat în perioada 2019-2022 și are un buget total de circa 20 mln. Euro pentru 6 țări și 5 instituții de implementare (OECD, UN ECE, UN Environment, UNIDO și Banca Mondială).

Fiind coordonat de Comisia Europeană (DG NEAR, DG Environment) la nivel regional și de comun acord de Ministerul Economiei și Infrastructuri și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului la nivel național, acest proiect contribuie multilateral la consolidarea cadrului instituțional în domeniu managementului de mediu, la procesul de ecologizare a IMM-urilor, la transferul celor mai bune practici în domeniu, la promovarea eco-inovațiilor, eco-etichetării, producerii mai pure și a expertizei UE și  organizațiilor internaționale implicate.

Pentru EU4Environment, noi vedem urmatiarele priorități curente, care vor contribui la îmbunătățirea managementului de mediu și atingerea obiectivelor curente ale țării în domeniul mediului:

  • asigurarea continuității dialogului și colaborării interministeriale pentru implementarea Programului pentru promovarea economiei verzi în Republica Moldova pentru 2018-2020;
  • îmbunătățirea managementului ariilor naturale protejate de stat și a pădurilor.

Din punct de vedere al mediului, situația actuală și planul potențial de recuperare social-economică a Republicii Moldova va impune mai multă eficiență în ceea ce privește utilizarea energiei și resurselor, reducerea poluării, asigurarea sănătății publice și contracararea consecințelor secetei.

Doresc să Vă asigur din partea Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, că noi vom promova continuitatea acestui proces la nivel regional și național, pentru integrarea principiilor de protecție a mediului și economiei verzi în toate sectoarele și la diferite nivele, în scopul asigurării dezvoltării economice durabile și bunăstării populației Republicii Moldova.

Vă felicit cu ocazia lansării Săptămînii Verzi Europene în Republica Moldova! Vă doresc sănătate și un mediu mai curat!

Peter Michalko

 

 

Secțiuni editoriale: