Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

Dialogul UE-Moldova privind Drepturile Omului

Brussels, 23/09/2020 - 16:53, UNIQUE ID: 200923_14
Press releases

La 23 septembrie 2020, Uniunea Europeană și Republica Moldova au organizat cea de-a unsprezecea rundă a dialogului anual privind Drepturile Omului, prin videoconferință. Înaintea întrevederii, Uniunea Europeană a consultat reprezentanți ai organizațiilor societății civile din Moldova și internaționale. La dialog, în calitate de observatori, au participat reprezentanți ai statelor membre ale UE, precum și reprezentanți ai societății civile.

Dialogul a reafirmat importanța valorilor comune, în special respectarea deplină a principiilor democratice, statului de drept, bunei guvernări, drepturilor omului și libertăților fundamentale, care sunt și principii fondatoare ale Acordului de Asociere la care s-au angajat UE și Moldova.

Trecerea în revistă a evenimentelor de la ultimul dialog în 2019 arată că au avut loc discuții pe o gamă largă de probleme, de la principalele evoluții în politica UE privind Drepturile Omului, până la democrație și drepturile electorale, drepturile omului în sistemul de justiție (pre-proces de detenție, condițiile de detenție, lupta împotriva torturii și a relelor tratamente), libertatea presei, drepturile copilului și egalitatea de gen, politică anti-discriminare și de cooperare multilaterală.

UE a accentuat în special că alegerile transparente, incluzive și credibile rămân a fi cheia democrației și statului de drept și, în acest sens, și-a evidențiat așteptările față de autoritățile moldovenești de a asigura desfășurarea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie cu respectarea deplină a acestor principii. UE a îndemnat Republica Moldova să implementeze pe deplin restanțele privind recomandările Consiliului Europei, Comisiei de la Veneția și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa/Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/BIDDO) și să adopte fără întârziere modificări legislative corespunzătoare în urma unui amplu proces consultativ. UE a subliniat, de asemenea, importanța punerii în aplicare a cadrului juridic electoral actual, astfel încât să asigure condiții de concurență echitabile între toți candidații electorali.

O atenție deosebită a fost acordată, de asemenea, necesității de a asigura libertatea de exprimare și pluralismul mijloacelor de informare în masă ca elemente fundamentale ale democrației și drepturilor omului. UE a subliniat necesitatea unei reforme cuprinzătoare pentru a spori în continuare transparența și concurența în sectorul mass-media, în vederea soluționării problemei concentrării proprietății mass-media și a garantării libertății și pluralismului mass-mediei.

UE și Republica Moldova au recunoscut provocările specifice pe care pandemia de coronavirus le reprezintă pentru protecția internațională a drepturilor omului și au convenit că măsurile de urgență pentru soluționarea crizei sanitare nu trebuie luate în detrimentul principiilor și valorilor fundamentale.

Delegația UE a fost condusă de dl Richard Tibbels, șef de direcție în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, iar delegația Republicii Moldova a fost condusă de dl Radu Foltea, Secretar de stat în Ministerul Justiției. Dialogul a avut loc în paralel cu reuniunea Subcomitetului pentru Justiție, Libertate și Securitate din 24 septembrie.

Următorul dialog dintre UE și Moldova privind Drepturile Omului este preconizat să aibă loc la Chișinău în 2021.

Secțiuni editoriale: