Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

Călătorie și studii

12/05/2016 - 14:56
Travel to the EU

Informații pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în Uniunea Europeană (UE) și în țările Schengen.

Întrebări frecvente privind sistemul Schengen fără vize pentru cetățenii Republicii Moldova.

1. Ce documente sunt necesare pentru a beneficia de călătorii fără vize în spațiul Schengen?

Începând cu 28 aprilie 2014, cetățenii moldoveni titulari ai un pașaport biometric beneficiază de un sistem de călătorie fără vize în țările UE și în țările Schengen. Pașaportul biometric trebuie să fie valabil cel puțin încă trei luni de la data preconizată a întoarcerii dvs. Pașaportul dvs. trebuie să aibă acest simbol:

passport sign
passport sign

2. Pot să intru în spațiul Schengen de mai multe ori în decurs de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile?

Da, puteți. Dar trebuie să nu depășiți numărul total de 90 (nouăzeci) de zile de ședere în decursul oricărei perioade de 180 de zile. Durata de ședere autorizată în spațiul Schengen poate fi determinată cu ajutorul calculatorului pentru șederile de scurtă durată și a ghidului de utilizare al acestuia.

Cu ajutorul calculatorului (modul „planificare”) — pe baza intrărilor și a ieșirilor anterioare ale călătorului în spațiul Schengen — este posibil să se calculeze durata maximă a șederii permise începând din orice zi din viitor.

3. În ce țări se aplică scutirea de viză?

Sistemul fără vize se aplică în cazul călătoriilor către teritoriile tuturor țărilor UE, cu excepția Regatului Unit și a Irlandei. De asemenea, este posibil accesul fără vize în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, ca membri ai spațiului Schengen, care nu fac parte din UE.

4. Sistemul fără vize vă acordă dreptul de a intra necondiționat pe teritoriul țărilor Schengen?

Scutirea de viză acordă dreptul la intrare și la ședere de scurtă durată, dar acest drept face obiectul unor condiții de bază. Țările au dreptul de a refuza intrarea și șederea de scurtă durată pe teritoriul lor dacă nu sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile Schengen. Pentru șederile care nu depășesc 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile, condițiile de intrare și ședere de scurtă durată sunt următoarele:

(a) deținerea unui document de călătorie valabil sau a documentelor care permit trecerea frontierei;

(b) justificarea scopului și a condițiilor șederii preconizate și deținerea unor mijloace suficiente de subzistență, atât pentru durata șederii preconizate, cât și pentru întoarcere;

(c) a nu fi o persoană pentru care s-a emis o alertă în Sistemul de informații Schengen cu scopul de a i se refuza intrarea;

(d) să nu fie considerată o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale oricăreia dintre țările membre.

5. Care sunt drepturile mele dacă mi se refuză intrarea?

Dacă unui resortisant al unei țări terțe i se refuză intrarea într-o țară, acestuia i se va elibera o decizie motivată în scris printr-un formular uniform, indicând motivele precise ale refuzului. Formularul completat se înmânează resortisantului țării terțe în cauză, care confirmă primirea deciziei.

Persoanele care au făcut obiectul unei decizii de refuz al intrării au dreptul la o cale de atac împotriva deciziei. Calea de atac se desfășoară în conformitate cu dreptul național al țării în care s-a refuzat intrarea. Persoanei în cauză i se pun la dispoziție informații scrise cu privire la punctele de contact care furnizează informații legate de reprezentanții competenți să acționeze în numele resortisantului respectiv.

Introducerea unei asemenea căi de atac nu are efect suspensiv asupra deciziei de refuz al intrării.

Pentru informații suplimentare, verificați Regulamentul 562/2006 al Consiliului privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen).

6. Ce documente trebuie să-i prezint funcționarului serviciului de imigrație la punctul de trecere a frontierei?

Trebuie să-i prezentați pașaportul dvs. biometric.

Funcționarul serviciului de imigrație poate să vă ceară să-i arătați și următoarele: biletele de avion pentru călătoria dvs., inclusiv biletele de întoarcere; dovada mijloacelor suficiente de subzistență; rezervarea de cazare, dacă este relevantă; scrisoarea de invitație în cazul vizitelor, al conferințelor; certificatul de admitere într-o instituție de învățământ în cazul studiilor etc.

7. Ce sumă de bani trebuie să am cu mine pentru a călători ca turist în spațiul Schengen?

Conform articolului 5, alineatul (3) din Codul frontierelor Schengen: „evaluarea mijloacelor de subzistență se face în funcție de durata și de obiectul șederii și în raport cu nivelul mediu al prețurilor în materie de cazare și masă din statul membru sau din statele membre[1] în cauză, pentru o cazare la preț moderat, înmulțite cu numărul de zile de ședere.”

Se verifică dacă resortisantul țării terțe în cauză deține mijloace suficiente de subzistență pentru durata și scopul șederii preconizate, pentru întoarcerea în țara de origine sau tranzitul într-o țară terță (în cazul în care nu au fost procurate din timp bilete de călătorie) și că el/ea poate să le obțină în mod legal (de exemplu, prin folosirea cardului de credit). Pentru a verifica existența mijloacelor de subzistență, fiecare țară Schengen a stabilit sumele de referință, care pot fi consultate aici.

Verificarea existenței mijloacelor suficiente de subzistență se poate efectua pe baza banilor în numerar, a cecurilor de călătorie și a cardurilor bancare aflate în posesia resortisantului țării terțe. Declarațiile de sponsorizare, atunci când sunt prevăzute de legislația națională, și scrisorile de garanție/invitația din partea gazdelor, conform legislației naționale, în cazul resortisanților țărilor terțe cazați la o gazdă, pot constitui, de asemenea, o dovadă a mijloacelor suficiente de subzistență.

Valabilitatea unui card bancar poate fi verificată contactând compania care l-a emis sau prin intermediul altor facilități disponibile la punctul de trecere a frontierei (de exemplu, case de schimb valutar).

Invitațiile din partea gazdelor pot fi verificate contactând direct gazda sau verificând buna-credință a gazdei cu ajutorul punctelor naționale de contact din țara membră de reședință a gazdei.

8. Asigurarea medicală de călătorie este întotdeauna necesară pentru a călători în spațiul Schengen?

Asigurarea medicală de călătorie nu este obligatorie pentru resortisanții țărilor terțe scutiți de vize. Se recomandă totuși obținerea unei astfel de asigurări în caz de călătorie în statele Schengen.

9. Este întotdeauna necesară deținerea un bilet de întoarcere înainte de a intra în spațiul Schengen?

Se recomandă deținerea unui bilet de întoarcere în cazul călătoriei cu avionul/trenul/autocarul. Această condiție nu este totuși obligatorie.

10. Am nevoie de viză pentru a munci în spațiul Schengen mai puțin de trei luni?

Da, majoritatea țărilor Schengen vă solicită o viză și un permis de muncă dacă intenționați să munciți, chiar și pe o perioadă de mai puțin de trei luni.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

11. Dacă planific să vizitez un prieten sau o rudă care locuiește în spațiul Schengen, va trebui să furnizez informații concrete despre această persoană la graniță?

Vi se poate cere să furnizați informații despre această persoană. Se recomandă să aveți cel puțin adresa și numărul de contact.

12. Voi avea nevoie de viză pentru a vizita o țară din spațiul Schengen în scop de afaceri, precum participarea la reuniuni, la un curs de formare sau la o expoziție pe o perioadă scurtă?

Nu.

13. Va trebui să solicit o viză sau un permis de studii dacă planific să călătoresc în spațiul Schengen pentru a face studii de scurtă durată?

Va trebui să solicitați un permis de studii numai în cazul în care intenționați să faceți studii pe o perioadă mai lungă de 90 de zile în spațiul Schengen în decursul oricărei perioade de 180 de zile. Regulile variază de la o țară la alta. Prin urmare, se recomandă să consultați ambasada sau consulatul țării în care intenționați să studiați înainte de a vă începe studiile.

14. Există restricții legate de călătoria dintr-o țară Schengen în alta?

Nu există controale la frontierele dintre țările Schengen. Încă mai există controale la frontierele dintre țările Schengen și Cipru, Croația, Bulgaria și România. Cetățenii Republicii Moldova au obligația de a avea pașaportul asupra lor în permanență pe durata șederii lor, deoarece legislațiile naționale pot prescrie controale ocazionale la frontierele din spațiul Schengen.

15. Ce se poate întâmpla dacă stau mai mult de 90 de zile (fără permis de ședere sau viză de lungă ședere) sau dacă muncesc (fără permis de lucru) în spațiul Schengen?

Șederea mai lungă de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile poate duce la impunerea unei interdicții de întoarcere în spațiul Schengen. Munca în spațiul Schengen fără permis de lucru este ilegală (chiar și pe o perioadă de mai puțin de 90 de zile) și poate, de asemenea, să ducă la impunerea unei interdicții de întoarcere în spațiul Schengen.

Austria

Nu are sediu la Chişinău
În România:
Reprezentanţi: HE Dr. Chirstian ZEILEISSEN
Adresa: 7, Dumbrava Roşie str., Bucureşti 020461
Tel: +4021 210-43-54; 210-93-77
Fax: +4021 210-08-85
E-mail: bukarest-ob@bmaa.gv.at

Belgia

Nu are sediu la Chişinău
În România:
Reprezentanţi: HE Mr. Philippe ROLAND
Adresa: 58. Dacia, blvd
Tel: +4021 210-29-69; 210-29-70
Fax: +4021 210-28-03
E-mail: ambabuc@ines.ro

Danemarca

Ambasada Regatului Danemarcei

Nu are sediu la Chişinău
În România:
Reprezentanţi: HE Mr. Ole Harald LISBORG
Adresa: 3, Dr. Burghelea str., Bucureşti 73102
Orele de primire: 09.00-16.00 - Departmentul Vize: luni - joi: 09.30-12.00
Tel: +4021 312-03-52; 312-03-53; 312-03-54; 312-03-55; 312-03-56
Fax: +4021 312-03-58
E-mail: buhamb@um.dk 
Web: www.ambbukarest.um.dk

 

Germania

Reprezentanţi: H.E. Mr. Wolfgang LERKE
Adresa: 35, Maria Cebotari str., MD-2012, Chişinău
Orele de primire: luni - vineri: 09.00 - 12.00
Tel: (373-22) 20 06 00; 20 06 27
Fax: (373-22) 23 46 80
E-mail: info@chisinau.diplo.de or l-vz1@chis.auswaertiges-amt.de

 

Grecia

Nu are sediu la Chişinău
În Ucraina:
Reprezentanţi: HE Mr. Panayotis GOUMAS
Adresa: 10, Panfilovtsiv str., Kiev 01901
Tel: +380 44 254-54-71; 254-54-72; 254-54-73;
Fax: +380 44 254-39-98
E-mail: greece@kiev.relc.com

 

Irlanda

Ambasada Irlandei ce reprezintă R. Moldova este Ambasada Irlandei in Bucureşti, România
În România:
Reprezentanţi: HE Padraic Cradock
Adresa: str. Buzeşti 50-52, etaj 3, Sector 1, Bucureşti
Tel: +40 21 3102161
Fax: +40 21 3102181

 

Spania

Nu are sediu la Chişinău
În România:
Reprezentanţi: HE Mr. Jesus ATIENZA SERNA
Adresa: 1, Tirana str., Bucureşti 71274
Tel: +4021 230-91-90
Fax: +4021 230-76-26

 

Italy

Nu are sediu la Chişinău
În România:
Reprezentanţi: HE Mr. Stefano RONCA
Adresa: 9, Henri Coandă, Bucureşti 711192
Tel: +4021 311-34-65; 311-34-70; 231-50-53; 231-50-54
Fax: +4021 312-04-22; 312-42-69
E-mail: primosegretario@ambitalia.ro or segreteria@ambitalia.ro

 

Luxemburg

Nu are sediu la Chişinău

 

Olanda

Consulatul Olandei

Adresa: Str. Maria Cibotari 16, Chişinău
(Palatul Republicii, intrare din Strada Nicolae Iorga),,
Tel: (373-2) 23 27 42/23 23 46
Fax: (373-2) 23 27 42/23 47 69

 

Portugalia

Nu are sediu la Chişinău
În România:
Reprezentanţi: HE Mr. Zozimo Justo DA SILVA
Adresa: 55, Paris str., Bucureşti 011815
Tel: +4021 230-41-36
Fax: +4021 230-41-17
E-mail: secretariat@embportugal.ro 
Web: www.embportugal.ro 

 

Finlanda

Nu are sediu la Chişinău
În România:
Reprezentanţi: HE Mr. Tapio Kalevi SAARELA
Adresa: 2 bis, Atena str., Bucureşti 71271
Tel: +4021 230-75-04; 230-75-45; 230-75-26; 230-50-10
Fax: +4021 230-75-05
E-mail: finland@dnt.ro or sanomat.buk@formin.fi

 

Franţa

Reprezentanţi: H.E. Pierre ANDRIEU
Adresa: 6, Vlaicu Pircalab str., Chişinău
Orele de primire: luni - vineri: 09.00-13.00; 14.00-18.00
Tel: (373-22) 20 04 00, 20 04 06
Fax: (373-22) 20 04 01
E-mail: Doina.Romanenco@diplomatie.gouv.fr

 

Suedia

Reprezentanţi: H.E. Ingrid TERSMAN
Adresa: 12, Toma Ciorba str., Chişinău, MD-2004
Orele de primire: luni - vineri: 09.00-17.00
Tel: (+373 22) 23 29 83
Fax: (+373 22) 23 29 85
E-mail: ambassaden.chisinau@gov.se

 

Cipru

Nu are sediu la Chişinău
În Ungaria:
Reprezentanţi: HE Mr. George CHACALLI
Adresa: 3, Dorottya str., Budapesta
Tel: +361 266-60-45; 266-13-30
Fax: +361 266-05-38
E-mail: cypembhu@axelero.hu

 

Republica Cehă

Reprezentanţi: H.E. Mr. Petr KYPR
Adresa: 23, Moara Roşie str., Chişinău, MD-2005
Tel: (373-22) 29 64 19
Fax: (373-22) 29 64 37
E-mail: chisinau@seznam.cz

Secţia consulară

Tel: (373-22) 29 65 04

 

Estonia

Nu are sediu la Chişinău
În Ucraina:
Reprezentanţi: HE Mr. Paul LETTENS
Adresa: 61/11 Volodymyrska str., Kiev 01901
Tel: +38044 235-85-82; 234-83-61
Fax: + 38044 234-14-03
E-mail: embassy@estemb.kiev.ua 
Web: www.estemb.kiev.ua 

 

Ungaria

Reprezentanţi: H.E. Mr. Mihaly BAYER
Adresa: 131, Ştefan cel Mare Bd., MD-2004, Chişinău
Orele de primire: luni - joi: 09.00-16.30; vineri: 09.00-14.00
Tel: (373-22) 22 34 04, 22 77 86
Fax: (373-22) 22 45 13
E-mail: huembkiv1@meganet.md

 

Letonia

Consulatul

Reprezentanţi: Valeriu DRAGNEV
Adresa: str. M. Eminescu 40
Tel: (373-22) 21 31 48
Fax: (373-22) 21 31 48
E-mail: consul_vd@rambler.ru

 

Lituania

Reprezentanţi: HE Mr. Vytautas ZALYS
Adresa: 24/1, I. Vasilenco str., Chişinău
Tel: (+373 22) 54 31 94
Fax: (+373 22) 23 42 87
E-mail: amb.md@urm.lt

 

Malta

Nu are sediu la Chişinău
În Rusia :
Reprezentanţi: HE Mr. Peter Canisius VAN CANISIUS
Adresa: 85/68, Vavilova str., Moscova
Tel: +7095 134-25-11; 725-25-49
Fax: +7095 938-20-12
E-mail: smom@oo.ru

 

Polonia

Reprezentanţi: H.E. Mr. Krzysztof Suprowicz
Adresa: 3, Plamadeala str., Chişinău
Orele de primire: luni - vineri: 09.00-13.00; 14.00-17.00
Tel: (+373 22) 23 85 51, 23 85 52
Fax: (+373 22) 23 85 53
E-mail: ambpolsk@ch.moldpac.md

Secţia Consulară

Adresa: 101, V. Alecsandri str.
Orele de primire: luni - vineri 09.00-13.00; 14.00-17.00 (afară de miercuri)
Tel: 22 38 50/51
Fax: 22 38 52
E-mail: konsulpl@ch.moldpac.md

 

Slovacia

Nu are sediu la Chişinău
În România:
Reprezentanţi: HE Mr. Jan SOTH
Adresa: 3, Otetari str., Bucureşti 020977
Tel: +4021 312-68-22; 312-68-23
Fax: +4021 312-24-35
E-mail: zusrbuh@fx.ro

 

Slovenia

Nu are sediu la Chişinău
În Ungaria:
Reprezentanţi: HE Mr. Andrej GERENCER
Adresa: 68, Cseppko str., Budapesta
Tel: +361 438-56-00
Fax: +361 325-91-87
E-mail: vbp@mzz-dkp.gov.si

 

Bulgaria

Reprezentanţi: H.E. Mr. Nicolay Iliev
Adresa: 92, Bucureşti str., Chişinău
Orele de primire: luni - vineri: 09.30-17.30
Tel: (373-22) 23 79 83, 23 89 10
Fax: (373-22) 23 79 78
E-mail: ambasada-bulgara@meganet.md

 

Romania

Reprezentanţi: H.E. Mr. Filip Teodorescu
Adresa: 66/1, Bucureşti str., Chişinău
Orele de primire: luni - vineri: 08.30-17.30
Tel: (+373 22) 22 81 26, 22 82 51
Fax: (+373 22) 22 81 29
E-mail: ambrom@moldnet.md

Erasmus+ este programul UE pentru sprijinirea educației, a formării, a tineretului și a sportului în Europa. Bugetul de 14,7 miliarde EUR al acestuia le oferă celor peste patru milioane de europeni oportunități de a studia, a se forma, a câștiga experiență și a face voluntariat în străinătate.

Moldovenii sunt eligibili pentru a solicita să beneficieze de oportunitățile oferite de Erasmus+. Acestea nu privesc numai studenții. Deoarece Erasmus+ reunește șapte programe anterioare, există oportunități pentru o mare varietate de persoane și organizații.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Erasmus+ din Moldova.

[node:22771:link]{Centre de informare UE și Eurocluburi in Moldova as Link}

 

Secțiuni editoriale: