Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

Călătorie și studii

12/05/2016 - 14:56
Travel to the EU

Informații pentru cetățenii moldoveni care călătoresc în Uniunea Europeană (UE) și în țările Schengen.

Întrebări frecvente privind sistemul Schengen fără vize pentru cetățenii Republicii Moldova.

1. Ce documente sunt necesare pentru a beneficia de călătorii fără vize în spațiul Schengen?

Începând cu 28 aprilie 2014, cetățenii moldoveni titulari ai un pașaport biometric beneficiază de un sistem de călătorie fără vize în țările UE și în țările Schengen. Pașaportul biometric trebuie să fie valabil cel puțin încă trei luni de la data preconizată a întoarcerii dvs. Pașaportul dvs. trebuie să aibă acest simbol:

passport sign
passport sign

2. Pot să intru în spațiul Schengen de mai multe ori în decurs de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile?

Da, puteți. Dar trebuie să nu depășiți numărul total de 90 (nouăzeci) de zile de ședere în decursul oricărei perioade de 180 de zile. Durata de ședere autorizată în spațiul Schengen poate fi determinată cu ajutorul calculatorului pentru șederile de scurtă durată și a ghidului de utilizare al acestuia.

Cu ajutorul calculatorului (modul „planificare”) — pe baza intrărilor și a ieșirilor anterioare ale călătorului în spațiul Schengen — este posibil să se calculeze durata maximă a șederii permise începând din orice zi din viitor.

3. În ce țări se aplică scutirea de viză?

Sistemul fără vize se aplică în cazul călătoriilor către teritoriile tuturor țărilor UE, cu excepția Irlandei. De asemenea, este posibil accesul fără vize în Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția, ca membri ai spațiului Schengen, care nu fac parte din UE.

4. Sistemul fără vize vă acordă dreptul de a intra necondiționat pe teritoriul țărilor Schengen?

Scutirea de viză acordă dreptul la intrare și la ședere de scurtă durată, dar acest drept face obiectul unor condiții de bază. Țările au dreptul de a refuza intrarea și șederea de scurtă durată pe teritoriul lor dacă nu sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile Schengen. Pentru șederile care nu depășesc 90 de zile în decursul oricărei perioade de 180 de zile, condițiile de intrare și ședere de scurtă durată sunt următoarele:

(a) deținerea unui document de călătorie valabil sau a documentelor care permit trecerea frontierei;

(b) justificarea scopului și a condițiilor șederii preconizate și deținerea unor mijloace suficiente de subzistență, atât pentru durata șederii preconizate, cât și pentru întoarcere;

(c) a nu fi o persoană pentru care s-a emis o alertă în Sistemul de informații Schengen cu scopul de a i se refuza intrarea;

(d) să nu fie considerată o amenințare pentru ordinea publică, securitatea internă, sănătatea publică sau relațiile internaționale ale oricăreia dintre țările membre.

5. Care sunt drepturile mele dacă mi se refuză intrarea?

Dacă unui resortisant al unei țări terțe i se refuză intrarea într-o țară, acestuia i se va elibera o decizie motivată în scris printr-un formular uniform, indicând motivele precise ale refuzului. Formularul completat se înmânează resortisantului țării terțe în cauză, care confirmă primirea deciziei.

Persoanele care au făcut obiectul unei decizii de refuz al intrării au dreptul la o cale de atac împotriva deciziei. Calea de atac se desfășoară în conformitate cu dreptul național al țării în care s-a refuzat intrarea. Persoanei în cauză i se pun la dispoziție informații scrise cu privire la punctele de contact care furnizează informații legate de reprezentanții competenți să acționeze în numele resortisantului respectiv.

Introducerea unei asemenea căi de atac nu are efect suspensiv asupra deciziei de refuz al intrării.

Pentru informații suplimentare, verificați Regulamentul 562/2006 al Consiliului privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul frontierelor Schengen).

6. Ce documente trebuie să-i prezint funcționarului serviciului de imigrație la punctul de trecere a frontierei?

Trebuie să-i prezentați pașaportul dvs. biometric.

Funcționarul serviciului de imigrație poate să vă ceară să-i arătați și următoarele: biletele de avion pentru călătoria dvs., inclusiv biletele de întoarcere; dovada mijloacelor suficiente de subzistență; rezervarea de cazare, dacă este relevantă; scrisoarea de invitație în cazul vizitelor, al conferințelor; certificatul de admitere într-o instituție de învățământ în cazul studiilor etc.

7. Ce sumă de bani trebuie să am cu mine pentru a călători ca turist în spațiul Schengen?

Conform articolului 5, alineatul (3) din Codul frontierelor Schengen: „evaluarea mijloacelor de subzistență se face în funcție de durata și de obiectul șederii și în raport cu nivelul mediu al prețurilor în materie de cazare și masă din statul membru sau din statele membre[1] în cauză, pentru o cazare la preț moderat, înmulțite cu numărul de zile de ședere.”

Se verifică dacă resortisantul țării terțe în cauză deține mijloace suficiente de subzistență pentru durata și scopul șederii preconizate, pentru întoarcerea în țara de origine sau tranzitul într-o țară terță (în cazul în care nu au fost procurate din timp bilete de călătorie) și că el/ea poate să le obțină în mod legal (de exemplu, prin folosirea cardului de credit). Pentru a verifica existența mijloacelor de subzistență, fiecare țară Schengen a stabilit sumele de referință, care pot fi consultate aici.

Verificarea existenței mijloacelor suficiente de subzistență se poate efectua pe baza banilor în numerar, a cecurilor de călătorie și a cardurilor bancare aflate în posesia resortisantului țării terțe. Declarațiile de sponsorizare, atunci când sunt prevăzute de legislația națională, și scrisorile de garanție/invitația din partea gazdelor, conform legislației naționale, în cazul resortisanților țărilor terțe cazați la o gazdă, pot constitui, de asemenea, o dovadă a mijloacelor suficiente de subzistență.

Valabilitatea unui card bancar poate fi verificată contactând compania care l-a emis sau prin intermediul altor facilități disponibile la punctul de trecere a frontierei (de exemplu, case de schimb valutar).

Invitațiile din partea gazdelor pot fi verificate contactând direct gazda sau verificând buna-credință a gazdei cu ajutorul punctelor naționale de contact din țara membră de reședință a gazdei.

8. Asigurarea medicală de călătorie este întotdeauna necesară pentru a călători în spațiul Schengen?

Asigurarea medicală de călătorie nu este obligatorie pentru resortisanții țărilor terțe scutiți de vize. Se recomandă totuși obținerea unei astfel de asigurări în caz de călătorie în statele Schengen.

9. Este întotdeauna necesară deținerea un bilet de întoarcere înainte de a intra în spațiul Schengen?

Se recomandă deținerea unui bilet de întoarcere în cazul călătoriei cu avionul/trenul/autocarul. Această condiție nu este totuși obligatorie.

10. Am nevoie de viză pentru a munci în spațiul Schengen mai puțin de trei luni?

Da, majoritatea țărilor Schengen vă solicită o viză și un permis de muncă dacă intenționați să munciți, chiar și pe o perioadă de mai puțin de trei luni.

Mai multe informații sunt disponibile aici.

11. Dacă planific să vizitez un prieten sau o rudă care locuiește în spațiul Schengen, va trebui să furnizez informații concrete despre această persoană la graniță?

Vi se poate cere să furnizați informații despre această persoană. Se recomandă să aveți cel puțin adresa și numărul de contact.

12. Voi avea nevoie de viză pentru a vizita o țară din spațiul Schengen în scop de afaceri, precum participarea la reuniuni, la un curs de formare sau la o expoziție pe o perioadă scurtă?

Nu.

13. Va trebui să solicit o viză sau un permis de studii dacă planific să călătoresc în spațiul Schengen pentru a face studii de scurtă durată?

Va trebui să solicitați un permis de studii numai în cazul în care intenționați să faceți studii pe o perioadă mai lungă de 90 de zile în spațiul Schengen în decursul oricărei perioade de 180 de zile. Regulile variază de la o țară la alta. Prin urmare, se recomandă să consultați ambasada sau consulatul țării în care intenționați să studiați înainte de a vă începe studiile.

14. Există restricții legate de călătoria dintr-o țară Schengen în alta?

Nu există controale la frontierele dintre țările Schengen. Încă mai există controale la frontierele dintre țările Schengen și Cipru, Croația, Bulgaria și România. Cetățenii Republicii Moldova au obligația de a avea pașaportul asupra lor în permanență pe durata șederii lor, deoarece legislațiile naționale pot prescrie controale ocazionale la frontierele din spațiul Schengen.

15. Ce se poate întâmpla dacă stau mai mult de 90 de zile (fără permis de ședere sau viză de lungă ședere) sau dacă muncesc (fără permis de lucru) în spațiul Schengen?

Șederea mai lungă de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile poate duce la impunerea unei interdicții de întoarcere în spațiul Schengen. Munca în spațiul Schengen fără permis de lucru este ilegală (chiar și pe o perioadă de mai puțin de 90 de zile) și poate, de asemenea, să ducă la impunerea unei interdicții de întoarcere în spațiul Schengen.

Austria

H.E. Doamna Christine FREILINGER, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar

Cancelaria: 2009 Chișinău, str. Mateevici 23, bloc A

Tel.: (+373 22) 79 69 33, (+373 22) 20 83 33

Tel .: (+373 22) 73 93 70 (Oficiul de Coordonare pentru Cooperare Tehnică)

Fax: (+373 22) 79 69 40;

E-mail: chisinau-ob@bmeia.gv.at

Program de lucru: luni-vineri, între orele 9:00-17:00

 

Belgia

Cancelaria: 020061 București, Bd. Dacia 58, Sector 2

Tel .: (0040-21) 210 29 69; 210 29 70

Fax: (0040-21) 210 28 03

E-mail: bucuresti@diplobel.fed.be

Site web: http://romania.diplomatie.belgium.be/ro

Program de lucru: luni - joi 09:00-12:30, 14:00-17:00; Vineri 09:00-15:00

 

Danemarca

Ambasada Regatului Danemarcei

Niciuna în Chișinău

În România:

Reprezentant: H.E. Domnul Søren JENSEN

Adresa: str. Dr. Burghelea 3, București 73102

Orele de lucru: 09:00-16:00 - Departamentul Visa: Luni-Joi: 09:30-12:00

Telefon: +4021 312-03-52; 312-03-53; 312-03-54; 312-03-55; 312-03-56

Fax: +4021 312-03-58

E-mail: buhamb@um.dk (link-ul trimite e-mail)

Web: www.ambbukarest.um.dk (link-ul este extern)

 

Germania

Reprezentant: H.E. Doamna Angela GANNINGER

Cancelaria: str. Alexei Mateevici 82, MD-2009 Chișinău

Tel .: +373 22 20 06 00; 00373 22 20 06 01; 00373 22 20 06 02

fax: 00373 22 23 23 37

E-mail: info@chisinau.diplo.de

Program de lucru: luni - joi 8:00 - 17:00, vineri 8:00 - 13:45

 

Grecia

Niciuna în Chișinău

În România:

Reprezentant: H.E. Doamna Sofia GRAMMATA

Adresa: bulevardul P.Protopopescu 1-3, sect.2, București 021403

Telefon: +4 021 209.41.70-74

Fax: + 4 021 209.41.75;

E-mail: gremb.buc@mfa.gr

Site web: https://www.mfa.gr/missionsabroad/romania.html

 

Irlanda

Ambasada Irlandei care reprezintă Republica Moldova este Ambasada Irlandei la București, România

În România:

Reprezentant: H.E. Domnule Derek FEELY

Adresa: str. Buzesti 50-52, etaj 3, sector 1, Bucuresti

Telefon: +40 21 3102161

Fax: +40 21 3102181

 

Spania

Niciuna în Chișinău

În România:

Reprezentant: H.E. Domnul Manuel LARROTCHA PARADA

Cancelaria: 011751 București, str. Louis Blanc 3, districtul 1

Tel .: (0040-21) 318 10 77; Fax: (0040-21) 318 10 71

 

Italia

Reprezentant: HE  DOAMNA Valeria BIAGIOTTI

Adresa: Pârcalab 63, Chișinău

Telefon: (373-22) 20 19 96

Fax: (373-22) 24 30 88

Site web: www.ambachisinau.esteri.it (link-ul este extern)

 

Luxemburg

Niciuna

 

Olanda

Reprezentant: Floris van Eijk, Chargé d’Affaires a.i.

Oficiul Ambasadei Regatului Olandei în Republica Moldova

Clădirea NBC, bl. Ștefan cel Mare 73/1, etaj 2 | Chișinău, MD-2001

T (+373) 22 02 41 41

Fax: (373-22) 23 89 92

 

Portugalia

Niciuna în Moldova

În România :

Reprezentant: H.E. Domnul Fernando TELES FAZENDEIRO

Adresa: str. Paris 55, București 011815

Telefon: +4021 230-41-36

Fax: +4021 230-41-17

E-mail: secretariat@embportugal.ro (link-ul trimite e-mail)

Web: www.embportugal.ro (link-ul este extern)

 

Finlanda

Niciuna în Moldova

În România:

Reprezentant: H.E. Doamna Marjut AKOLA

Adresa: str. Atena nr. 2, București 71271

Telefon: +4021 230-75-04; 230-75-45; 230-75-26; 230-50-10

Fax: +4021 230-75-05

E-mail: finland@dnt.ro (linkul trimite e-mail) sau sanomat.buk@formin.fi (linkul trimite e-mail)

 

Franţa

Reprezentant: H.E. Mr.Pascal LE DEUNFF

Adresa: str. Vlaicu Pircalab nr 6, Chișinău

Program de lucru: luni - vineri: 09:00-13:00; 14:00-18:00

Telefon: (373-22) 20 04 00, 20 04 06

Fax: (373-22) 20 04 01

E-mail: Infos.Chisinau-Amba@diplomatie.gouv.fr

 

Suedia

Reprezentant: H.E. Doamna Anna LYBERG

Adresa: str. Toma Ciorba nr. 12, Chișinău, MD-2004

Program de lucru: luni-vineri: 09.00-17.00

Telefon: (+373 22) 26 73 20

Fax: (+373 22) 26 73 30

E-mail: ambassaden.chisinau@gov.se (link-ul trimite e-mail)

 

Cipru

Niciuna în Moldova

În Ungaria:

Reprezentant: dl Kyriakos Nikola PATTIHIS

Adresa: str. Dorottya 3, Budapesta

Telefon: +361 266-60-45; 266-13-30

Fax: +361 266-05-38

E-mail: cypembhu@axelero.hu (link-ul trimite e-mail)

 

Republica Cehă

Reprezentant: H.E. Domnul Zdeněk KREJČÍ

Adresa: str. Moara Roșie 23, Chișinău, MD-2005

Telefon: (373-22) 29 64 19

Fax: (373-22) 29 64 37

E-mail: chisinau@seznam.cz (link-ul trimite e-mail)

Secția consulară

Telefon: (373-22) 29 65 04

 

Estonia

Oficiul Ambasadei Republicii Estonia în Republica Moldova

Reprezentant: Domnul Simmu TIIK

Cancelaria: Chișinău 2012, str. Nicolae Iorga 18

Tel: (+373 22) 23 89 92

e-mail: simmu.tiik@mfa.ee

Mob. (+ 373) 78208020

 

Ungaria

Reprezentant: H.E. Domnul Sándor SZABÓ

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare 131, MD-2004, Chișinău

Program de lucru: luni - joi: 09:00-16:30; Vineri: 09:00-14:00

Telefon: (373-22) 22 34 04, 22 77 86

Fax: (373-22) 22 45 13

E-mail: huembkiv1@meganet.md (link-ul trimite e-mail)

 

Letonia

H.E. Domnul Uldis MIKUTS

Cancelaria: Chișinău MD 2012, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni 27

Tel: (+373 22) 02 52 60

 e-mail: ambasada.moldova@mfa.gov.lv

Program de lucru: luni - vineri, între orele 9:00 – 18:00

 

Lituania

Reprezentant: H. E. Dl Kęstutis KUDZMANAS

Adresa:  str. I. Vasilenco 24/1, Chișinău

Telefon: (+373 22) 54 31

Fax: (+373 22) 23 42 87
E-mail: amb.md@urm.lt (link sends e-mail)

 

Malta

H.E Domnul Peter Canisius VON CANISIUS

Oficiul Ambasadei la Chișinău: MD 2005, Chișinău, str. Alexandru cel Bun 108 / 1,1

Telefon +373 69574806.

Fax: +373 22 210 550

E-mail: smom_emb_mda@mail.ru

 

Polonia

Reprezentant: H.E. Domnul Bartłomiej ZDANIUK

Cancelaria: Chișinău, str. Grenoble 126 A

Tel .: 00373 22 28 59 50, 00373 22 28 59 60, 00373 22 28 59 70;

Fax: 00373 22 28 90 00

E-mail: kiszyniow.amb.sekretariat@msz.gov.pl,

Site web: www.kiszyniow.msz.gov.pl

Ore de lucru: luni - vineri: 09:00-17:00

Secția consulară

Adresa: str. V. Alecsandri 101.

Program de lucru: luni - vineri 09:00-13:00; 14:00-17:00 (exceptie - Miercuri)

Telefon: 22 38 50/51

Fax: 22 38 52

E-mail: konsulpl@ch.moldpac.md (link-ul trimite e-mail)

 

Slovacia

Reprezentant: H.E. Domnul Dušan DACHO

Adresa: str. Sciusevi 101, Chișinău

Tel: (00373) 22 200252

Fax: (00373) 22 200254

E-mail: sekretariat.kisinov@mzv.sk; emb.kisinov@mzv.sk

Program de lucru: luni - vineri, orele 9:00 – 17:00

 

Slovenia

Niciuna în Moldova

În Ucraina

Reprezentant: Doamna Mateja Kračun, Chargé d'Affaires a.i.

Adresa: str. B. Khmelnytskogo 48, 01901 Kiev, Ucraina

Telefon: (+380 44) 585 23 31;

Fax: (+380 44) 585 23 43

E-mail: sloembassy.kyiv@gov.si

Web: www.kiev.embassy.si

Ore de lucru Cancelarie: luni - vineri, 09:00 - 17:00

 

Bulgaria

Reprezentant: H.E. Domnul Evgueni STEFANOV STOYTCHEV

Adresa: str. Bucuresti, nr. 92, Chisinau

Program de lucru: luni - vineri: 09.30-17.30

Telefon: (373-22) 23 79 83, 23 89 10

Fax: (373-22) 23 79 78

E-mail: ambasada-bulgara@meganet.md (link-ul trimite e-mail)

 

România

Reprezentant: H.E. Domnul Daniel IONITA

Adresa: str. Bucuresti, 66/1, Chișinău

Program de lucru: luni - vineri: 08.30-17.30

Telefon: (+373 22) 22 81 26, 22 82 51

Fax: (+373 22) 22 81 29

E-mail: ambrom@moldnet.md (link-ul trimite e-mail)

 

 

Erasmus+ este programul UE pentru sprijinirea educației, a formării, a tineretului și a sportului în Europa. Bugetul de 14,7 miliarde EUR al acestuia le oferă celor peste patru milioane de europeni oportunități de a studia, a se forma, a câștiga experiență și a face voluntariat în străinătate.

Moldovenii sunt eligibili pentru a solicita să beneficieze de oportunitățile oferite de Erasmus+. Acestea nu privesc numai studenții. Deoarece Erasmus+ reunește șapte programe anterioare, există oportunități pentru o mare varietate de persoane și organizații.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Erasmus+ din Moldova.

[node:22771:link]{Centre de informare UE și Eurocluburi in Moldova as Link}

 

Secțiuni editoriale: