Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

Proiectele UE în Republica Moldova

12/05/2016 - 14:56
Cooperation

Proiectele Comisiei Europene în Republica Moldova, cuprinzând domenii precum guvernanța și educația, apa și energia, drepturile omului și securitatea.

 

Cadrul Unic de Asistență: prioritățile pentru Moldova (2014-2017)

Pentru susținerea implementării Agendei de Asociere, Cadrul Unic de Asistență a fost dezvoltat în baza unor consultații comprehensive cu Guvernul, Organizațiile Societății Civile, donatorii bilaterali și multilaterali, Instituțiile Financiare Internaționale și Organizațiile Internaționale.

Aceste sectoare de intervenție reflectă implementarea priorităților ce provin din Acordul de Asociere (inclusiv DCFTA), Planul de Acțiuni privind Regimul de Liberalizare a Vizelor și de Facilitare a procesului de acordare a Vizelor și din Acordurile de Readmitere, strategiile relevante pentru sector și acordurile sectoriale bilaterale, precum și programul guvernamental “Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare 2011-2014” și Strategia Națională de Dezvoltare ("Moldova 2020").

S-a ajuns la un consens privind suportul pentru cele trei sectoare prioritare pentru acordarea asistenței:

Reforma administrației publice

Obiectivul specific este de a susține modernizarea administrației centrale și locale prin introducerea abordării de management bazat pe rezultate. Unul dintre rezultatele cheie așteptate este o relație mai bună și claritate (inclusiv în ce privește politicile, funcțiile de reglementare și servicii din toate sectoarele administrației de stat) demonstrată în administrația publică centrală și la autoritățile regionale și locale.

Dezvoltare rurală și agricolă

Obiectivul cheie este de a susține Moldova în consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale într-un mod durabil din punct de vedere al mediului. Pentru dezvoltarea zonelor rurale este acordată asistență substanț prin creșterea competitivității sectorului agro-alimentar, prin modernizare și integrarea pe piață. Unul dintre rezultatele importante așteptate este consolidarea cadrului de politici, legal și instituțional.

Reforma poliției și managementul de frontieră

Obiectivul general specific al reformei poliției este de a asigura statul de drept și protejarea drepturilor omului prin dezvoltarea unei forțe polițienești mai accesibile, mai responsabile, mai eficiente, mai transparente și profesioniste, prin introducerea unei abordări bazate pe drepturi în asigurarea ordinii, consolidarea luptei împotriva criminalității și o perfecționare a managementului de frontieră. Unul dintre importantele rezultate așteptate este:

Poliția este instruită în mod profesionist, este responsabilă, eficientă și profesionistă.

Alocația indicativă pentru perioada 2014-2020 este de 610  - 746 milioane euro, în dependență de implementarea cu succes a reformei. Alocarea indicativă bilaterală pentru perioada programului 2014-2017 poate varia între 335 și 410 milioane euro, în dependență de implementarea cu succes a programului.

Lista Proiectelor

Studii de caz

 

Secțiuni editoriale:

Autor