Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

Moldova și UE

12/05/2016 - 14:56
EU relations with Country

Prezentare generală a relațiilor politice și economice dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Relațiile dintre Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova sunt profunde și pluridimensionale. Republica Moldova participă la multe acorduri și programe ale UE.

Cele două părți își aprofundează relațiile prin Acordul de asociere UE-Moldova, care a fost semnat în iunie 2014 și a intrat pe deplin în vigoare pe 1 iulie 2016. Noul cadru este inovator și ambițios, incluzând o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) și o agendă de asociere care are obiectivul de a stimula integrarea economică și asocierea politică dintre Moldova și UE. Acordul de asociere înlocuiește acordul de parteneriat și cooperare anterior, care a fost în vigoare din iulie 1998.

UE vizează îmbunătățirea democrației, a statului de drept și a drepturilor omului în Republica Moldova, incluzând programe comune cu Consiliul Europei. De asemenea, Uniunea sprijină eforturile de soluționare a conflictului din Transnistria.

Printre alte priorități privind relațiile cu Republica Moldova se numără consolidarea instituțiilor, reformarea sistemului judiciar, îmbunătățirea climatului de afaceri, asigurarea respectului pentru libertatea de exprimare, îmbunătățirea sănătății și a condițiilor sociale și cooperarea cu privire la aspecte precum gestionarea frontierelor, migrația și lupta împotriva traficului, a crimei organizate, a corupției și a spălării banilor.

Republica Moldova este o țară parteneră prioritară în cadrul Parteneriatului estic, dimensiunea estică în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV). Țările partenere și UE se angajează să-și aprofundeze legăturile, inclusiv prin acorduri de liber schimb, eventuala liberalizare a vizelor și proiecte finanțate de UE. Parteneriatul estic oferă atât măsuri bilaterale, cât și măsuri multilaterale pentru consolidarea cooperării.

Moldova beneficiază de un parteneriat pentru mobilitate cu UE ca una dintre cele două țări-pilot din lume. Conform abordării generale, parteneriatul pentru mobilitate organizează cooperarea în domeniul migrației, incluzând domenii precum migrația legală, dezvoltarea și combaterea migrației ilegale. În prezent, aproximativ 40 de inițiative sunt în curs de implementare în cadrul parteneriatului pentru mobilitate dintre UE și Moldova.

Moldova este, de asemenea, o țară parteneră în cadrul Sinergiei Mării Negre și este membru al Comunității Energiei.

Acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător

UE și Moldova au semnat un acord de liber schimb aprofundat și cuprinzător (DCFTA). Acesta oferă un acces îmbunătățit în mod considerabil la piața UE de peste 500 de milioane de consumatori pentru bunurile și serviciile moldovenești, precum și oportunități de investiții îmbunătățite. Cooperarea economică se extinde la numeroase sectoare individuale.

Preferințele comerciale autonome oferă un acces scutit de taxe vamale și contingente pe piața UE pentru aproape toate bunurile moldovenești. S-a acordat astfel un sprijin considerabil societăților moldovenești, 50 % din comerțul Moldovei realizându-se cu UE. De asemenea, UE depune eforturi pentru facilitarea călătoriilor aeriene și a comerțului agricol cu Moldova.

Asistența financiară

UE este de departe cel mai mare donator din Moldova, sprijinind reforma politică și economică și oferind ajutor umanitar. Asistența bilaterală furnizată Moldovei în cadrul Instrumentului european de vecinătate (IEV) a crescut considerabil de la 40 de milioane EUR în 2007 la 131 milioane EUR în 2014. Moldova este cel mai mare beneficiar de ajutor din partea UE per cap de locuitor din vecinătatea Europei.

Asistența din partea UE se utilizează pentru reforme-cheie în sectorul justiției, al educației, al dezvoltării economice și al energiei. De asemenea, UE a finanțat investiții în infrastructura aeriană și rutieră, precum și în proiecte de cooperare transfrontalieră (CTF). În plus, Moldova profită de numeroase programe tematice, sprijinind în principal societatea civilă și programele regionale legate de rețelele transeuropene.

Ajutorul financiar al UE pentru Moldova a finanțat proiecte numeroase și diverse, printre care:

 • îmbunătățirea administrației publice și a gestiunii financiare;
 • reformarea sistemului de ajutoare sociale;
 • ajutor de urgență care să răspundă creșterilor tarifelor la încălzire;
 • producția de energie bazată pe energie solară, deșeuri agricole și colectarea deșeurilor;
 • reforma sistemului sanitar și echipamente;
 • centre de îngrijire pentru tineri și vârstnici;
 • ajutoare în caz de dezastre naturale;
 • activitatea economică rurală;
 • infrastructura de alimentare cu apă și pentru tratarea apelor reziduale.

De asemenea, UE sprijină punerea în aplicare a măsurilor de consolidare a încrederii în regiunea transnistreană a Moldovei prin proiecte sociale și de asistență medicală.

Comerțul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană

UE este cel mai important partener comercial al Republicii Moldova („RM”).
Acordul de Asociere dintre UE și RM a creat un comerț liber aprofundat și cuprinzător între cei doi parteneri. Aceasta înseamnă că RM beneficiază de tarife reduse sau chiar nule pentru exporturile produselor sale în UE, o creștere a pieței serviciilor și condiții mai bune pentru atragerea investițiilor străine. Acordul de Asociere era aplicat provizoriu începând cu septembrie 2014, intrând în vigoare complet în iulie 2016.

O orientare clară spre UE

Începând cu anul 2005, schimburile comerciale ale RM cu UE au crescut considerabil. În anul 2016 aproximativ două treimi (66%) din exporturile RM au mers către UE, fiind urmate de Federația Rusă (12%) și Republica Belarus (5%).

Comerțul cu UE a crescut datorită liberalizării succesive a comerțului cu UE începând cu anul 2008. Odată cu aplicarea Acordului de Asociere, exporturile produselor moldovenești în UE au crescut cu 5,5% în anul 2015 și cu 7,7% în anul 2016.

Principalele produse exportate în UE

Principalele produse exportate în UE fabricate în RM sunt:

 • Utilaje și aparatură, de exemplu cabluri electrice
 • Produse textile, inclusiv haine, tricotaje și încălțăminte
 • Produse agricole și băuturi, inclusiv fructe, nuci, porumb, grâu, semințe de floarea-soarelui, uleiuri
 • Fier și oțel.

Partenerii comerciali ai UE

Toate statele membre ale UE fac comerț cu RM, dar cea mai mare parte a exporturilor moldovenești revin pieței din România, Italia, Germania și Marea Britanie.

În anul 2016 exporturile din UE către RM s-au redus cu 2%. Principalele produse exportate din UE sunt utilajele și aparatură, produsele minerale, echipamentele de transport și produsele chimice.

Potențial pentru un volum mai mare de exporturi  către UE

Accesul pe piețele europene va crește și mai mult odată ce RM va armoniza standardele de sănătate și siguranță cu standardele UE. Reforma siguranței alimentare va permite RM să își exporte produsele agricole, în special produsele de origine animală, siguranța cărora pentru consumatori este strict controlată în UE.

Produsele care corespund standardelor UE sunt acceptate pe piața mondială. Dacă companiile moldovenești vor adopta standarde UE pentru produse, vor putea exporta produsele lor pe piețe suplimentare.

Compatibilitatea cu alte zone de comerț liber

Acordul de asociere cu UE este compatibil cu toate celelalte acorduri de liber schimb semnate de RM. În cadrul Acordului de Asociere, RM poate face comerț liber cu UE, Federația Rusă și Comunitatea Statelor Independente în același timp. De asemenea, RM își păstrează suveranitatea deplină asupra politicii sale comerciale, deoarece nu este membră a vreunei uniuni vamale.

Statutul de membru al Uniunii Economice Eurasiatice

Uniunea Economică Eurasiatică este o uniune vamală în care membrii săi cedează controlul deplin asupra politicii lor comerciale. Statutul de membru al Uniunii Economice Eurasiatice nu este compatibil cu Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană.

Află mai multe

More on EU-Moldova trade relations

More details about the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between the EU and the Republic of Moldova

Recent EU statistics on EU-Moldova trade

EU trade policy

Informații practice pentru exportatorii pe piața UE

Export helpdesk

Information on EU rules of origin

Secțiuni editoriale: