Delegation of the European Union to the Republic of Moldova

Eiropas un Āzijas savienojamība — ES stratēģijas pamatelementi

19/09/2018 - 12:00
Documents

KOPĪGS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM, PADOMEI, EIROPAS EKONOMIKAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAI, REĢIONU KOMITEJAI UN EIROPAS INVESTĪCIJU BANKAI