Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

UE, BEI, BERD și Banca Mondială finanțează legătura energetică dintre Republica Moldova și România

Chisinau, 20/12/2017 - 16:04, UNIQUE ID: 171220_17
Press releases

Investiții pentru a contribui la diversificarea furnizării de energie electrică în Republica Moldova

Într-un efort comun de consolidare a securității energetice a Republicii Moldova (Moldova), Uniunea Europeană (UE), Banca Europeană de Investiții (BEI), Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Mondială oferă o sumă de 270 milioane de euro pentru a finanța interconectarea permanentă între rețelele electrice din Moldova și România.

Această interconectare are o importanță deosebită pentru diversificarea resurselor energetice ale Republicii Moldova. În prezent, țara depinde până la 80% de livrările dintr-o singură fabrică alimentată cu gaze naturale, petrol și cărbune și importuri de energie electrică din Ucraina. Legătura cu rețeaua electrică din România va spori considerabil stabilitatea și fiabilitatea sursei de alimentare. Aceasta este o premisă pentru dezvoltarea economică a țării.

Diversificarea resurselor de energie electrică va deschide piața de energie electrică a Moldovei spre o concurență sporită. Accesul extins pe piața europeană va genera beneficii economice cetățenilor și companiilor Republicii Moldova. În final, proiectul va deschide calea spre integrarea Republicii Moldova în rețeaua europeană de electricitate, ENTSO-E.

Pachetul include împrumuturi ale BEI și BERD de 80 de milioane de euro fiecare, un împrumut de 70 de milioane de euro de la Banca Mondială și o finanțare de 40 de milioane de euro din fondurile UE.

Investiția acoperă construcția unei noi linii electrice de înaltă tensiune de 400 kV între Vulcănești, în sudul Moldovei și or. Chișinău, modernizarea și extinderea stațiilor din Chișinău și Vulcănești și construirea unei stații electrice back to back de  600 MW în Vulcănești.

Interconexiunile vor fi construite de către compania publică de electricitate din Republica Moldova – Moldelectrica pe parcursul a trei ani, între 2019 și 2022.

Viceprim-ministrul Octavian Calmîc a declarat: "Implementarea proiectelor investiționale pentru dezvoltarea interconectării electrice dintre Moldova și România este un obiective strategic orientat spre atingerea unui complex energetic mai eficient, competitiv şi care va asigura securitatea energetică a țârii, modernizarea infrastructurii energetice existente şi integrarea pe piața energetică a UE. Totodată, realizarea proiectului va oferi nu doar un nivel de securitate sporit, dar și prețuri competitive pe piața autohtonă de energie electrică, accesul permanent la piața regională de energie electrică, iar în consecință un preț final al energiei mai puțin împovărător pentru consumatori”.

E.S Peter Michalko, Ambasadorul UE în Republica Moldova, a menționat în cadrul evenimentului: "Parteneriatul dintre UE, BERD, BEI și Banca Mondială pentru susținerea acestui proiect va crește competitivitatea pe piața energiei în beneficiul cetățenilor din Republica Moldova."

Alexander Stubb, Vicepreședintele BEI, a declarat: "Acest proiect arată modul în care banca UE ajută la deschiderea frontierelor și la construirea de poduri între vecinătatea estică și piața UE. Siguranța și diversitatea aprovizionării cu energie sunt factori cheie care permit economiei moldovenești să se dezvolte în continuare."

 Harry Boyd-Carpenter, Director BERD pentru proiecte de energie, a adăugat: "Proiectul este o schimbare cu adevărat revoluționară pentru securitatea energetică a Moldovei. Aceasta va introduce o concurență reală pentru sursele de energie existente, permițând Moldovei să acceseze sursele din România și, prin România, cele din regiune. Proiectul este un prim pas în procesul de integrare a Moldovei în piața europeană a energiei electrice. O mai mare interconexiune regională este, de asemenea, esențială pentru a permite absorbția a cantităților mereu crescânde de energie regenerabilă intermitentă."

Anna Akhalkatsi, Șef al Oficiului Băncii Mondiale în Moldova, a declarat: "Grupul Băncii Mondiale salută lansarea acestui proiect extrem de important, care va contribui la consolidarea și diversificarea infrastructurii critice a Moldovei, dar mai presus de toate va asigura cetățenilor Republicii Moldova o aprovizionare stabilă și sigură cu energie."

 

Informații generale:

Asistența UE acordată Republicii Moldova sprijină obiectivele Acordului de asociere. Ea este legată de angajamentele de reformă ale țării în temeiul Acordului de asociere și vizează îmbunătățirea calității vieții cetățenilor într-o manieră tangibilă și vizibilă, consolidarea statului de drept, precum și îmbunătățirea climatului de afaceri, cu scopul de a beneficia de avantajele ZLSAC și de a sprijini o mai mare conectivitate între Republica Moldova și UE în domeniul energiei și al transporturilor.

Banca Europeană de Investiții (BEI) este banca Uniunii Europene. Este instituția de creditare pe termen lung a UE și singura bancă deținută și reprezentând interesele Statelor membre ale Uniunii Europene. Aceasta face ca finanțarea pe termen lung să fie disponibilă pentru investiții solide, pentru a contribui la atingerea obiectivelor politicii UE. BEI colaborează îndeaproape cu alte Instituții ale UE pentru a pune în aplicare politica UE.

În calitate de cel mai mare creditor multilateral și lider în volume, BEI oferă finanțare și expertiză pentru proiecte de investiții sănătoase și durabile, care contribuie la promovarea obiectivelor politicii UE. Peste 90% din activitatea BEI se concentrează pe Europa, dar sprijină și politicile externe și de dezvoltare ale UE.

BEI finanțează proiecte în Republica Moldova pe baza mandatului extern al UE pentru împrumuturi. Acest mandat oferă BEI o garanție acoperită de bugetul UE pentru proiecte de interes semnificativ pentru UE și vecinii săi din est, în domeniile infrastructurii sociale și economice, dezvoltarea sectorului privat local și acțiunile în domeniul climei. De la lansarea operațiunilor de împrumut ale BEI în Moldova, angajamentele de creditare ale BEI în țara respectivă se ridică la aproximativ 800 de milioane de euro, inclusiv proiectul actual.

Contacte pentru presă:

Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352 4379 83334/mob.: +352 621 459 234
Website: www.eib.org/press - Press Office: +352 4379 21000 – press@eib.org

Urmărește-ne pe Twitter @eib  www.facebook.com/EuropeanInvestmentBank/

 

BERD este o bancă multilaterală care promovează dezvoltarea sectorului privat și a inițiativei antreprenoriale în 37 de economii pe trei continente. Banca este deținută de 66 de țări, precum și de UE și BEI. Investițiile BERD vizează să facă economiile din regiunile sale competitive, incluzive, bine guvernate, ecologice și integrate.

BERD este cel mai mare investitor instituțional din Moldova. De la începutul operațiunilor sale în țară, Banca a investit peste 1,1 miliarde de euro în aproape 120 de proiecte din sectorul financiar, agrobusiness, energetic, infrastructură și industria prelucrătoare.

Contacte pentru presă:

Olga Roșca, olga.rosca@ebrd.com, tel +44 2073388163, mob: ++44 7881014095

Website: www.ebrd.com, Press Office press@ebrd.com
Urmărește-ne pe Twitter @ebrd, facebook.com/ebrdhq/

De când Moldova s-a alăturat Băncii Mondiale în 1992, peste 1 miliard de dolari au fost alocați pentru mai mult de 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte active, cu un angajament total de 358,5 milioane USD. Domeniile de sprijin includ reforma de reglementare și dezvoltarea afacerilor, administrarea fiscală, educația, drumurile, asistența medicală, agricultura, adaptarea climatică și altele.

Portofoliul angajat al IFC în Moldova este de 53,8 milioane USD (50,9 milioane USD în circulație). Portofoliul său angajat constă în împrumuturi de 95% și capitaluri proprii de 5%. Agenția Multilaterală de Garantare a Investițiilor a furnizat garanții în valoare de 95 milioane USD. Ambele instituții sunt membre ale Grupului Băncii Mondiale.

Contacte pentru presă: Boris Ciobanu +373 22 262 242 ; +373 69688104 ; bciobanu@worldbank.org; www.worldbank.org

Secțiuni editoriale: