Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova

Abordarea provocărilor pentru media independentă din statele Parteneriatului Estic

Bruxelles, 12/09/2017 - 12:09, UNIQUE ID: 170912_12
Press releases

Cea de-a 2-a Conferință media a Parteneriatului Estic, organizată la Kiev la 13 septembrie 2017, are scopul să aducă în lumina reflectoarelor provocările în creștere cu care se confruntă jurnaliștii din statele Parteneriatului Estic al UE.

La Conferință se vor întruni 350 de profesioniști media și donatori din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Ucraina, precum și din statele membre ale UE și din afara acesteia. Aceasta oferă o platformă unică pentru identificarea obstacolelor în calea unui sector media sănătos, pentru a discuta modalitățile de abordare a acestora și va examina căile prin care Uniunea Europeană și alți donatori pot susține cel mai bine jurnalismul independent în aceste state.                                                                                          .  

În mesajul său video, Johannes Hahn, Comisarul European pentru Politica de Vecinătate și Negocieri pentru Extindere, a subliniat că „Libertatea de exprimare este unul din pilonii principali pe care este construită Uniunea noastră. Credem că o presă puternică și independentă este fundamentală pentru societățile de succes de pretutindeni. Conferința de azi arată clar importanța unei implicări mai strânse a UE, împreună cu statele partenere, în problemele legate de pluralitate și independența mijloacelor de informare în masă.''

Evenimentul este organizat de Comisia Europeană împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă și cu susținerea Guvernului din Ucraina.  

Pe parcursul ultimului deceniu, Uniunea Europeană a alocat în jur de 30 milioane euro pentru susținerea inițiativelor media în statele Parteneriatului Estic. Jurnalismul independent este o condiție esențială pentru dezvoltarea unei societăți democratice, iar Uniunea Europeană este profund devotată unui sector media liber, independent și pluralist în vecinătatea sa.

Conferința va examina diferite probleme cu care se confruntă lucrătorii media din Vecinătatea Estică. Participanții vor discuta soluții pentru a atinge durabilitatea economică în noutăți și expunerea diferitor istorii, precum și dificultățile cu care se confruntă la reformarea sectorului de tele și radio-difuziune publică.

 Conferința va discuta în particular metodele prin care instituțiile media pot deveni mai sustenabile și cum pot fi ajutați jurnaliștii să-și continue creșterea profesională. De asemenea, vor fi discutate și provocările aduse de campaniile de dezinformare și eforturile de a difuza informații greșite sau părtinitoare în media socială, punând accentul pe modul în care mass-media poate contribui la dezvoltarea gândirii critice în societate.

 Fondul European pentru Democrație (EED) va găzdui un pre-eveniment pentru a face schimb de experiențe privind susținerea mass-mediei independente în statele Parteneriatului Estic. Acesta se va concentra asupra rolului instituțiilor media independente în contextul peisajelor politice în schimbare rapidă și a societăților în tranziție.

EED este o organizație privată ce oferă granturi, finanțată de statele membre individuale ale UE și instituțiile europene.

Cea de-a 2-a Conferință media a Parteneriatului Estic este organizată pentru a pregăti cel de-al 5-lea Summit al Parteneriatului Estic de la Brussels în noiembrie 2017.  Discuțiile și constatările practice ale conferinței vor servi drept bază pentru considerațiile ulterioare în cadrul Summit-ului.

OPEN MEDIA HUB - CENTRU MEDIA DESCHIS, proiect de asistență pentru mass-media finanțat de UE
1) Instruire privind abilitățile de producție și susținere oferită managerilor și jurnaliștilor 
2) Comunitatea de practică
3) Plasamente UE, mentorat intern în domeniul managementului
4) Mentorat în domeniul producerii și diseminării
5) Platformă de partajare a conținutului multilingv, până acum: 99 difuzări și 83 de articole imprimate și electronice, peste 1850 de reutilizări 
6) Sprijin financiar și tehnic: a fost lansat un nou concurs ’Being20’ pentru tinerii din Armenia, Georgia, Ucraina și Moldova.
7) Profiluri online, în rețele profesionale în limbile rusă, engleză cu peste 10.000 de membri


Mai multe informații: openmediahub.com  
Cursuri online: openmediahub.com/e-learning  
Concursuri noi: openmediahub.com/open-calls
Conținut gratuit: openmediahub.com/access-stories

FONDUL EUROPEAN PENTRU DEMOCRAȚIE (EED), finanțarea include un grant direct de la UE

1) finanțare de bază și punte (core and bridge)
2) finanțare de răspuns rapid (rapid response)
3) finanțare inițială (start-up) pentru instituțiile media noi
4) producerea noilor tipuri de conținut
5) susținere pentru mass-media în medii restrictive

Pentru cereri: www.democracyendowment.eu/support. Urmăriți fluxul de știri al Delegației UE pentru mai multe informații.