Delegation of the European Union to the Republic of Moldova

Uniunea Europeană reia asistența bugetară în Republica Moldova

Chisinau, 23/12/2016 - 15:24, UNIQUE ID: 161223_10
Press releases

21 Decembrie, 2016 - Astăzi, 45,3 milioane euro reprezentând fonduri de asistență bugetară furnizate de Comisia Europeană au ajuns la bugetul Republicii Moldova.

Această sumă corespunde plăților de asistență bugetară în cadrul a patru programe: Stimularea economică în zonele rurale (ESRA), Programul european de vecinătate pentru agricultură și dezvoltare rurală (ENPARD), Reforma politicilor finanțelor publice și Formare în învățământul profesional. Aceste plăți nu sunt aferente unor noi programe de sprijin bugetar, ci corespund programelor deja existente aflate în curs de desfășurare și care au fost semnate înainte de anul 2014.

Pentru ca aceste plăți să fie efectuate, Guvernul Republicii Moldova a îndeplinit o serie de condiții și a obținut rezultate în implementarea acestor patru programe de asistență bugetară.

Aceste condiții sunt de două categorii: (i) condiții generale aplicabile tuturor programelor de asistență bugetară – furnizarea fondurilor depinde de îndeplinirea acestora de către beneficiar și se referă la politica macroeconomică orientată spre stabilitate, gestionarea finanțelor publice, transparența bugetară și progresul general în implementarea politicilor sectoriale; (ii) Condiții specifice – care se referă la reforme sectoriale specifice și de îndeplinirea cărora depinde cât de mult din suma eligibilă va fi plătit.

Referitor la condițiile generale, Republica Moldova a înregistrat progrese semnificative în punerea în aplicare a politicii macroeconomice orientate spre stabilitate, inclusiv prin luarea de măsuri care abordează vulnerabilitățile de lungă durată înrădăcinate într-o structură netransparentă a acționariatului băncilor și deficiențele în domeniul supravegherii și reglementării financiare. Toate aceste progrese au deschis calea în special pentru aprobarea de către Board-ul FMI a unui nou program cu Republica Moldova, la data de 7 noiembrie 2016.

În al doilea rând, Republica Moldova a înregistrat, de asemenea, unele progrese în modul în care gestionează finanțele publice și își pregătește, într-un mod mai transparent, bugetul. Acest progres a fost, de asemenea, important pentru a permite plățile în cadrul asistenței bugetare.

În cele din urmă, Republica Moldova a implementat unele dintre reformele sectoriale prevăzute în acordurile reciproce obligatorii de sprijin bugetar cu UE.

Referitor la condițiile specifice, trebuie amintit faptul că suma care urmează să fie plătită în cadrul unui program de asistență bugetară depinde de nivelul îndeplinirii condițiilor specifice.

Într-adevăr, sumele plătite în cele din urmă nu corespund integral sumelor solicitate de autoritățile din Republica Moldova. Decizia de a efectua plata parțială de 45,3 de milioane euro din cele 50 de milioane euro (cât era eligibil) reflectă o realizare parțială a condițiilor specifice stabilite în cadrul programelor de asistență bugetară.

În timp ce condițiile specifice sunt legate de progresul reformelor în sectoarele vizate de programele de sprijin bugetar, este important ca reformele structurale mai largi să fie puse în aplicare, în scopul de a asigura stabilitatea macro-financiară, transparența bugetară  și a managementului finanțelor publice, precum și progresul într-o gamă largă de politici sectoriale. Uniunea Europeană își menține angajamentul de a sprijini Republica Moldova în eforturile sale de reformă, dar așteaptă rezultate concrete. Reformele adoptate de Republica Moldova în ultimele luni ar trebui să dea un impuls eforturilor continue, consolidate și ireversibile pentru reformă.

Programul de Reformă a Politicii Finanțelor Publice a contribuit la întărirea guvernanței fiscale, la inițierea unei reforme a contabilității publice, la îmbunătățirea gestionării datoriei și la sprijinul planificării bugetare pe termen mediu. De asemenea, progrese au fost realizate în îmbunătățirea calității activității Curții de Conturi în calitate de Instituție Supremă de Audit.

Realizările în cadrul ESRA numără în special crearea a 2 incubatoare de afaceri și a aproape 200 de întreprinderi noi, precum și sprijinirea inițiativelor naționale pentru tineret sau a PARE 1 + 1 (program de stimulare a investițiilor din remitențe). Mai mult de 1100 de noi locuri de muncă au fost create pe baza schemelor de granturi, cum ar fi Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (NPEEY), PARE 1 + 1, Schema de garantare a împrumuturilor care include 350 de granturi pentru femei.

Realizările din Sectorul Agricultură și Dezvoltare Rurală se referă la modernizarea fermelor de creștere a animalelor și a unităților de industrie alimentară și la respectarea cerințelor UE de calitate și siguranță a produselor animale, crearea unor noi plantații viticole cu o productivitate ridicată, facilitarea creării și recunoașterii grupurilor de producători. În 2016, au fost acceptate 1142 cereri de plată a subvențiilor de la producătorii agricoli.

Sprijinul UE se adresează îmbunătățirii cadrului legal, strategic și didactic pentru Sistemul de formare în învățământul profesional și crearea unei rețele pentru a deschide calea spre formare a unui sistem cu școli de formare profesională moderne care să beneficieze de metode de predare bazate mai mult pe practică și mai puțin pe teorie, astfel încât să corespundă cât mai bine cerințelor pieței muncii actuale.

Editorial Sections: