Delegation of the European Union to the Republic of Moldova

O nama

01/09/2021 - 16:50
About us - structure and organisation

Kao odgovor na poziv predsednice Kosova, Evropska unija (EU) je rasporedila Misiju EU za posmatranje izbora (EOM) za posmatranje lokalnih izbora zakazanih za 17. oktobar 2021. god.

Misiju vodi glavni posmatrač Lukas Mand, član Evropskog parlamenta iz Austrije, a činiće je oko 70 posmatrača iz različitih država članica EU, kao i iz Norveške i Švajcarske.

Osnovni tim od 10 izbornih stručnjaka smešten je u Prištini od 5. septembra; 22 dugoročna posmatrača biće raspoređena širom Kosova 16. septembra kako bi pokrili različite kosovske opštine. Misija će biti pojačana kratkoročnim posmatračima tokom izbornog dana.

EOM EU će ostati na Kosovu do okončanja izbornog procesa, uključujući i mogući drugi krug lohalnih izbora 14. novembra.

U skladu sa metodologijom EU za posmatranje izbora, misija će izdati preliminarno saopštenje i održati konferenciju za novinare u Prištini ubrzo nakon izbora.

Konačni izveštaj, koji će sadržati niz preporuka za buduće izborne procese, biće predstavljen i podeljen sa zainteresovanim stranama otprilike dva do tri meseca nakon okončanja celog izbornog procesa.

Misija će proceniti sve aspekte i faze izbornog procesa, uključujući:

 • pravni okvir i njegovu primenu
 • učinak izborne administracije
 • ulogu državnih institucija
 • upis birača
 • aktivnosti kampanje i finansiranje kampanje
 • opšte izborno okruženje, uključujući poštovanje osnovnih sloboda, građanskih i političkih prava
 • učešće žena i ugroženih grupa
 • ulogu medija, uključujući izvore informisanja preko interneta i društvene medije
 • ulogu civilnog društva
 • glasanje, prebrojavanje i tabelisanje
 • proces žalbi i pritužbi
 • objavljivanje rezultata

Kontekst Misije EU za posmatranje izbora

EU ima utvrđenu metodologiju za posmatranje izbora. Posmatrači se ne mešaju u izborni proces i nemaju ovlašćenja da menjaju ili ispravljaju nedostatke. Svi EU posmatrači izbora obavezani su strogim pravilnikom o ponašanju i etičkim smernicama koje garantuju njihovu neutralnost i nepristrasnost.

EU EOM deluje u skladu sa „Deklaracijom principa za međunarodno posmatranje izbora“ koju su 2005. godine u Ujedinjenim nacijama usvojila brojna međunarodna tela uključena u posmatranje izbora.

EOM je nezavisan u svojim nalazima od Kancelarije EU na Kosovu, država članica EU i svih institucija EU.

Languages:
Urednički odeljci: