Delegation of the European Union to the Republic of Mauritius and to the Republic of Seychelles

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 8 of 8

Ove godine obeležavamo 10. godišnjicu Povelje o osnovnim pravima i 30. godišnjicu Konvencije UN o pravima deteta. Ipak, ova prava i dalje se osporavaju širom sveta. Posebno su deca i mladi i dalje glavne žrtve kršenja ljudskih prava. Prisiljeni su da traže utočište, regrutuju ih za vojnike, prisiljavaju ih na dečiji rad ili ih razdvajaju od porodice protiv svoje volje.

Imam privilegiju i čast da preuzmem ulogu visokog predstavnika Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku i potpredsednika Evropske komisije

On 1 December, Josep Borrell assumed the post of EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission.

Konvencija UN o Pravima Deteta puni 30 godina postojanja ali mi još uvek se ne bavimo tim delom. Čak šta više, mi smo prešli dug put do njenog stupanja na snagu, dok se još uvek na svakodnevnom nivou dolazi do kršenja prava dece

Jednakost između žena i muškaraca jedna je od osnovnih vrednosti Evropske unije, obuhvaćena našim ugovorima. Naša Unija je pionir u borbi protiv diskriminacije po osnovu roda i možemo da budemo ponosni na ostvareni napredak: Evropa je jedno od najsigurnijih i najjednakijih mesta za žene u svetu.

Izjava visoke predstavnice/potpredsednice Federike Mogerini i komesara za pitanja humanitarne pomoći i upravljanje krizama Hristos Stilijanides povodom Svetskog dana humanitarnih radnika 2017. godine