Delegation of the European Union to Mali

بیانیه نماینده عالی، فدریکا موگرینی، از طرف اتحادیه اروپا به مناسبت روز بین المللی مردمان بومی جهان، 9 آگوست 2017

Bruxelles, 08/08/2017 - 14:21, UNIQUE ID: 170808_5
Statements on behalf of the EU

ده سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی (UNDRIP) را تصویب و چارچوبی برای حقوق، کرامت و رفاه مردمان بومی تعریف کرد.

ده سال پیش، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی (UNDRIP) را تصویب و چارچوبی برای حقوق، کرامت و رفاه مردمان بومی تعریف کرد.

 از آن زمان تاکنون، شناخت و درک فزاینده ای از چالش های پیش روی بومیان به وجود آمده است. این روندهای مثبت با همکاری و مشارکت بهتر میان دولت ها، جامعه مدنی در کل و افراد بومی تقویت شده است. چنین مشارکت هایی مبتنی بر این واقعیت است که افراد بومی از حقوق خود دفاع می کنند تا به تمام اشکال تبعیض پایان دهند و در برابر نقض حقوق بشر و سوء استفاده می ایستند.

با اینکه افراد بومی تنها کمتر از پنج درصد جمعیت کل جهان هستند، آنها 15 درصد از فقیرترین افراد سراسر جهان را تشکیل می دهند. هنگامی که وضعیت حقوق بشر وخیم می شود، مردم بومی اغلب از اولین قربانیان هستند.

 اتحادیه اروپا برای حمایت از حقوق بومیان طیف وسیعی از سیاست ها را از حقوق بشر گرفته تا ابزارهای توسعه و تأمین بودجه مالی، در پیش می گیرد که در UNDRIP ذکر شده است. همکاری دوجانبه اتحادیه اروپا با بسیاری از کشورها مؤکداً بر مشارکت مردمان بومی در سطح محلی و ملی در کشورهایی که زندگی می کنند، تأکید می کند. اتحادیه اروپا همچنین به مبارزه با خشونت علیه مردمان بومی و مدافعان حقوق بشر، به خصوص هنگام دفاع از زمین ها و منابع طبیعی، می پردازد. اتحادیه اروپا از طریق ابزار دموکراسی و حقوق بشر اروپا، از مدافعان حقوق بومیان که در معرض خطر هستند حمایت می کند تا از گزند در امان باشند.

این تعهد در خصوص پیشگیری و حفاظت در برابر تهدیدات و خشونت توسط نتایج شورای اتحادیه اروپا در خصوص افراد بومی، که در تاریخ 15 می سال جاری تصویب شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت.

اتحادیه اروپا همچنان در مبارزه با تبعیض و نابرابری در کنار مردمان بومی ایستادگی خواهد کرد. به همین دلیل است که اتحادیه اروپا نیز عمیقاً با ورود مردمان بومی در دستورکار توسعه پایدار 2030 موافقت کرده است، در این دستورکار، ما یک رویکرد توسعه مبتنی بر حقوق اعمال می کنیم - که شامل حقوق تمامی انسان ها است به طوری که هیچ کس از قلم نیفتاده است. سهم اتحادیه اروپا در آن، به واسطه توافق توسعه جدید اروپا، مشخص خواهد شد.

به منظور به حداکثر رساندن تأثیرات اقدامات ما، اتحادیه اروپا از ادامه گفتگوهای ما با مردم بومی در تمام سطوح همکاری با اتحادیه اروپا استقبال می کند. برای اطمینان از تعهدات جامعه بین الملل به UNDRIP، ما با همه همکاران خود در سال های آینده همکاری خواهیم کرد و این همکاری را از خود افراد بومی آغاز می کنیم.

بخش‌های سردبیری:

نویسنده