Delegation of the European Union to Mali

اعلامیه مشترک نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، سرکار خانم فدریکا موقرینی به نیابت از سوی اتحادیه اروپا، و دبیر کل شورای اروپا، جناب آقای توربجورن جاگلند، در روز جهانی و اروپایی علیه مجازات اعدام، 19 مهر ماه 1395

Bruxelles, 10/10/2016 - 08:16, UNIQUE ID: 161010_11
Statements on behalf of the EU

شورای اروپا و اتحادیه اروپا امروز، که به عنوان روز جهانی واروپایی علیه مجازات اعدام تعیین شده است، مخالفت شدید و قاطعانه خود را با مجازات اعدام تحت هر شرایط و در کلیه موارد مورد تا کید مجدد قرار می دهند. مجازات اعدام منافی حیثیت و شان انسانی است. رفتاری غیر انسانی و ترذیلی است، هیچگونه اثر بازدارنده اثبات شده قابل توجهی ندارد، و امکان وقوع خطا های قضایی غیر قابل برگشت و مهلکی را به وجود می آورد.

لغو مجازات اعدام در اروپا دست آورد بر جسته ای بوده است. منسوخ نمودن مجازات یاد شده لازمه عضویت در شورای اروپا بوده و ممنوعیت کامل آن تحت کلیه شرایط در منشور حقوق بنیادی اتحادیه اروپا مکتوب شده است. شورای اروپا و اتحادیه اروپا مصرانه از کلیه دولت های اروپایی میخواهند که پروتوکل های کنوانسیون اروپا در خصوص حقوق بشر، که هدفشان از میان بر داشتن مجازات اعدام است، را به تصویب برسانند.

شورای اروپا و اتحادیه اروپا قویا و مصرانه  از رهبری سیاسی کلیه کشور های اروپایی می خواهند که از رعایت تعهدات حقوقی و سیاسی ناشی از عضویت در شورای اروپا و اتحادیه اروپا اطمینان حاصل نمایند.

شورای اروپا و اتحادیه اروپا از تداوم به کار گیری مجازات اعدام در بلاروس، تنها کشوری در قاره اروپا که کماکان مجازات اعدام را اعمال می نماید، اظهار تاسف می کنند. آنها قویا و مصرانه از مسئولین بلاروس می خواهند که در اجرای باقیمانده احکام اعدام، تخفیف قائل شده و به عنوان نخستین گام در جهت لغو مجازات اعدام بلادرنگ دستور توقف رسمی اعدام ها را صادر نمایند. صدور چنین دستوری به منزله اقدام قاطعی در جهت هر چه نزدیکتر ساختن بلاروس به استاندارد های قانونی قاطبه کشور های اروپایی خواهد بود.

شورای اروپا و اتحادیه اروپا از روند جهانی در جهت لغو مجازات اعدام استقبال می نمایند. امروزه، بیش از دو سوم کلیه کشور ها مجازات اعدام را قانونا یا در عمل منسوخ نموده اند. معهذا، شورای اروپا و اتحادیه اروپا متاسفند که تعداد اعدام ها در بعضی از کشورها که به اعمال  چنین مجازاتی ادامه می دهند افزایش یافته است و اینکه بعضی از کشور ها پس از صدور دستور توقف اعدام ها آنها را به اجرا در آورده اند. هر دو سازمان بویژه وقتی چنین احکامی، اعدام افراد صغیر که مغایر با قوانین بین المللی است، را در بر می گیرد احساس نگرانی می نمایند. بعضی از کشور ها نیز کماکان به اعمال مجازات اعدام در خصوص جرائم مربوط به مواد مخدر ادامه می دهند که این نیز خود ناقض قوانین بین المللی است.

در ماه ژوئن امسال، ششمین کنگره جهانی لغو مجازات اعدام در اسلو بر گزار شد. کلیه کشور ها و سازمان های شرکت کننده در کنگره مذکور اجماعا حمایت خود از دعوت به ممنوعیت جهانی مجازات اعدام را اعلام نمودند.

شورای اروپا و اتحادیه اروپا امید وارند شاهد آن باشند که شتاب ایجاد شده توسط کنگره فوق الذکره در افزایش تعداد کشورهای حامی قطعنامه ممنوعیت به کار گیری مجازات اعدام، که در هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد د ر آذر- دی ماه 1395 به رای گذاشته خواهد شد، انعکاس یابد.

بخش‌های سردبیری: