Delegation of the European Union to the Republic of Malawi

Европын Холбооны Төлөөлөгчийн Газрын хэвлэл, мэдээллийн баг

Press and Information

Phone number: 

(+86) 10 84548000