Delegation of the European Union to Lebanon

Tìm kiếm

Bộ phận Biên tập HIỂN THỊ

Kiểu nội dung HIỂN THỊ

Thông tin Tác giả HIỂN THỊ

Ngày HIỂN THỊ

 1. Băng video
  Videos: 
  HR/VP Josep Borrell Fontelles Presentation Video

  HR/VP Josep Borrell Fontelles Presentation Video

 2. Traineeships in Delegations
 3. Băng video
 4. Băng video
 5. Băng video
  Videos: 
  Enabling access to education

  EU action in Lebanon

 6. Băng video
  Videos: 
  The Humanitarian Principles

  ECHO World Humanitarian Day

  Animation on the 4 humanitarian principles

  Tác giả: Strategic Communications - Publication date: 18/08/2016

 7. Băng video
 8. Băng video
 9. International positions