بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الجمهورية اللبنانية

EEAS RSS Feeds

Displaying 1591 - 1600 of 1692

HighRepresentative/Vice-President Federica Mogherini met this evening with Prime Minister of Lebanon, Tammam Salam, at the margins of the World Economic Forum in Davos.

The High Representative and the Prime Minister discussed topics of common concern such as the Syria crisis, the impact of refugees, the fight against terrorism and the tensions in the region. HR/VP Mogherini highlighted the EU long-standing commitment to Lebanon, and the strong determination to further enhance cooperation.

Languages:

La haute représentante et vice-présidente, Mme Federica Mogherini, a rencontré ce soir le Premier ministre libanais, M. Tammam Salam, en marge du Forum économique mondial, à Davos.

 

Languages:

Brussels, 18 January 2016 

 

Check against delivery!

 

The Council took a little bit longer than foreseen - as is the case almost every time - but it was extremely good and fruitful in its results. 

The Office of the Minister of State for Administrative Reform (OMSAR) launched today the "Solid Waste Management Programmes (SWAM I and SWAM II)" which are funded by the European Union.

Participation of ENP partners in EU programmes and agencies is a mean to promote reform and modernisation in the EU’s neighbourhood and strengthen administrative and regulatory convergence of partner countries with the EU.

La bandera europea simboliza tanto la Unión Europea como, más ampliamente, la identidad y la unidad de Europa.

La bandera está formada por 12 estrellas amarillas dispuestas en círculo sobre fondo azul. Las estrellas representan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa.

El número de estrellas no tiene nada que ver con el número de países de la UE, aunque el círculo sí es un símbolo de la unidad.

A bandeira europeia é o símbolo da União Europeia e da unidade e identidade da Europa numa aceção mais lata.

É constituída por doze estrelas douradas dispostas em círculo sobre um fundo azul, que simbolizam os ideais de unidade, solidariedade e harmonia entre os povos da Europa.

O número de estrelas não está relacionado com o número de países da UE. O círculo é um símbolo de unidade.

Drapelul european simbolizează atât Uniunea Europeană, cât și, în sens mai larg, identitatea și unitatea Europei.

Drapelul prezintă un cerc format din 12 stele aurii pe fond albastru. Stelele simbolizează idealurile de unitate, solidaritate și armonie între popoarele Europei.

Numărul stelelor nu are legătură cu numărul statelor membre, cercul fiind un simbol al unității.

La bandiera europea simboleggia sia l'Unione europea, che l'unità e l'identità dell'Europa in generale.

La bandiera europea è costituita da un cerchio di 12 stelle dorate su uno sfondo blu. Le stelle rappresentano gli ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli d'Europa.

Anche il cerchio è simbolo di unità, ma il numero delle stelle non dipende dal numero dei paesi membri.

Pages