Delegation of the European Union to the Lao PDR

แถลงการณ์โดยผู้แทนระดับสูง/รองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป นายโจเซพ บอเรลล์ เกี่ยวกับเหตุการณ์รัฐประหารในประเทศเมียนมา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

กรุงบรัสเซลส์, ประเทศเบลเยียม, 01/02/2021 - 09:04, UNIQUE ID: 210201_2
Statements by the HR/VP

ผมขอประณามการก่อรัฐประหารโดยกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงในประเทศเมียนมา   ซึ่งเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญของประเทศอย่างชัดเจน  รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพยายามของกองทัพที่จะล้มล้างเจตนารมณ์ของประชาชนชาวเมียนมาและความยึดมั่นต่อประชาธิปไตยที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นผ่านการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2563   สหภาพยุโรปเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประธานาธิบดี วิน หมินท์ ที่ปรึกษาแห่งรัฐ อองซานซูจี และเจ้าหน้าที่ท่านอื่น ๆ ที่ถูกควบคุมตัวไปในทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข   และขอให้มีการก่อตั้งรัฐบาลพลเรือนที่มีความชอบธรรม   และให้มีการเปิดสภาโดยมีผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งทุกคนเข้าร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างไม่รอช้า

การกระทำโดยกองทัพของเมียนมาในวันนี้ได้นำความทรงจำอันเจ็บปวดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาให้ย้อนกลับมาอีก   แต่ประชาธิปไตยจะต้องธำรงอยู่ต่อไป  เรากำลังประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นที่เร่งด่วนที่สุดนี้ เพื่อให้การตอบสนองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน