Delegation of the European Union to the Lao PDR

Tuyên bố của Đại diện cấp cao Fedirica Mogherini thay mặt cho Liên minh châu Âu nhân Ngày Quốc tế chống kỳ thị Người đồng giới, Chuyển giới và Song tính, ngày 17 tháng 5 năm 2017

Bruxelles, 17/05/2017 - 12:00, UNIQUE ID: 170516_21
Statements on behalf of the EU

Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU on the occasion of the International Day Against Homophobia, Transphobia And Biphobia, 17 May 2017

Ngày hôm nay, cùng với hàng triệu người trên khắp thế giới, EU kỷ niệm Ngày Quốc tế chống kỳ thị Người đồng giới, Chuyển giới và Song tính. Đây là một cơ hội phù hợp để nhắc nhở các Chính phủ về nghĩa vụ của họ trong việc thúc đẩy nhân quyền toàn diện và đảm bảo rằng mỗi người, bất kể tới bản dạng giới hay xu hướng tình dục của họ, đều được hưởng các quyền này mà không bị phân biệt đối xử.

Trong những năm gần đây đã có những tiến bộ trên khắp thế giới nhằm thúc đẩy tất cả quyền con người mà những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và liên giới tính (LGBTI) được hưởng. Một số quốc gia đã phi hình sự hóa và một số nước khác đã thực thi các luật nhằm bảo vệ các cá nhân trên cơ sở xu hướng tình dục và bản dạng giới của họ. Tất cả những thay đổi này sẽ không thể thành hiện thực nếu như không có sự cống hiến của các nhà hoạt động quả cảm giúp thúc đẩy bình quyền cho những người LGBTI.

Tuy vậy vẫn còn những trở ngại lớn tại nhiều nơi trên thế giới. Sự phân biệt đối xử và bạo lực chống lại những người LGBTI vẫn còn lan rộng. Sự dính dáng tới quan hệ đồng giới được coi như một tội danh tại hơn 70 quốc gia và còn có thể dẫn tới án tử hình tại một số nước khác. EU lên án sự phân biệt đối xử và bạo lực chống lại những người LGBTI bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất.

EU hiện đang tài trợ cho các dự án trên toàn cầu nhằm nâng cao hình ảnh và sự chấp nhận dành cho các tổ chức LGBTI, tăng cường sự đối thoại của họ với các cơ quan chức năng nhằm thay đổi luật, chống lại sự kỳ thị người đồng giới, và bảo vệ những người LGBTI trước bạo lực. Sự hỗ trợ cũng được dành cho đào tạo, thông tin và trợ giúp pháp lý cho những cá nhân LGBTI và các tổ chức xã hội dân sự.

Vào tháng 6 năm 2016, Hội đồng đã lần đầu tiên thông qua các kết luận về quyền bình đẳng LGBTI sau khi xem xét Danh sách các Hành động trong vấn đề này của Ủy ban. EU sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các đối tác với mục đích thúc đẩy nhân quyền của tất cả mọi người bất kể tới xu hướng tình dục hay bản dạng giới của họ.

 

 

Bộ phận Biên tập: