Delegation of the European Union to the Kyrgyz Republic

EEAS RSS Feeds

Displaying 51 - 60 of 1358

On 17 June 2019, the Council of the European Union adopted conclusions on a new EU strategy on Central Asia, adapting the EU policy to new opportunities which have emerged in the region.

Joint Statement by EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Federica Mogherini, and UN Special Representative on Sexual Violence in Conflict, Pramila Patten, on the occasion of the International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict

Languages:

Déclaration conjointe de Federica Mogherini, haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et Pramilla Patten, représentante spéciale des Nations unies chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit, à l'occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence sexuelle en temps de conflit

Languages:

On 17 June 2019, the Council adopted conclusions on a new EU strategy on Central Asia, adapting the EU policy to new opportunities which have emerged in the region.

L'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha presentato la terza relazione sui progressi compiuti nell'attuare la strategia globale dell'Unione europea, dal titolo "La strategia globale dell'UE in pratica - Tre anni dopo, prospettive per il futuro", che sarà discussa dai ministri degli affari esteri e della difesa dell'UE al Consiglio Affari esteri di Lussemburgo del 17 giugno 2019. La relazione esamina i progressi compiuti negli ultimi tre anni, dalla presentazione della strategia globale nel giugno 2016, in cinque settori prioritari - sicurezza dell'Unione, resilienza degli Stati e delle società a est e a sud, approccio integrato a conflitti e crisi, ordini regionali cooperativi e governance globale per il XXI secolo - e fornisce possibili orientamenti per la via da seguire nei prossimi anni.

Înaltul Reprezentant/vicepreședintele Federica Mogherini a prezentat cel de al treilea raport privind progresele înregistrate în punerea în aplicare a Strategiei globale a Uniunii Europene, intitulat „Strategia globală a UE în practică - după trei ani de la elaborare, privind către viitor”, care va fi discutat de miniștrii de externe și ai apărării din UE la Consiliul Afaceri Externe din 17 iunie 2019, de la Luxemburg. Raportul analizează progresele obținute în ultimii trei ani de la prezentarea Strategiei globale, în iunie 2016, în cinci domenii prioritare - securitatea Uniunii, reziliența statală și socială la est și la sud, o abordare integrată a conflictelor și a crizelor, ordinile regionale de cooperare și guvernanța mondială pentru secolul 21 - și oferă posibile orientări pentru anii următori.

Pages