Delegation of the European Union to the Kyrgyz Republic

EEAS RSS Feeds

Displaying 2301 - 2310 of 2409

Các khoản viện trợ có thể được trao như những khoản tài trợ không hoàn lại dành cho các nước thứ ba tham gia vào các hoạt động trợ giúp bên ngoài khối. Các khoản viện trợ được quản lý thông qua EuropeAid (DEVCO) hoặc DG Near, EEAS không quản lý bất cứ khoản viện trợ nào.

The third High Level Political and Security Dialogue between the European Union and Central Asian countries (Kyrgyz Republic, Republic of Kazakhstan, Republic of Tajikistan, Republic of Uzbekistan, Turkmenistan) took place today in Brussels. As per the previous dialogue held last year in Dushanbe, Tajikistan, the Islamic Republic of Afghanistan was invited to participate.

Pages