Европа Биримдигинин Өкүлчүлүгү

Биз менен иштөө

Бош орундар, стажировкалар

International positions

Information about working in an EU Delegation

Author: Strategic Communications - Publication date: 30/01/2016
See All

Тендерлер

Тендерлер,€15.000 - €60.000,Open,Services
Author: Press and information team of the Delegation to KYRGYZSTAN - Publication date: 01/06/2020
Тендерлер,€15.000 - €60.000,Open,Services
Author: Press and information team of the Delegation to KYRGYZSTAN - Publication date: 01/06/2020
Тендерлер,€60.000 - €139.000,Open,Services
Author: Press and information team of the Delegation to KYRGYZSTAN - Publication date: 29/05/2020
See All

Гранттар

Гранттар

The European Commission launched new call for proposals for Asia and Central Asia.

Author: Press and information team of the Delegation to KYRGYZSTAN - Publication date: 14/01/2019
Гранттар

Ал демократияны жана адам укугун илгерилеткен Европалык инструменти (EuropeAid/155232/DH/ACT/Multi) алкагында өтөт.

Author: Press and information team of the Delegation to KYRGYZSTAN - Publication date: 28/09/2017
Гранттар

Grants in Kyrgyzstan

Author: Press and information team of the Delegation to KYRGYZSTAN - Publication date: 09/09/2016
See All