Delegation of the European Union to the Kyrgyz Republic

Contatti

Delegation of the European Union to the Kyrgyz Republic


Capo della delegazione: 
Eduard Auer

Orario di apertura: 
9:00 – 13:00
14:00 - 17:30