European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Izjava Apostolove nakon potvrde rezultata izbora održanih 11. juna

08/07/2017 - 14:11
ข่าวประชาสัมพันธ์

Izjava Natalije Apostolove, šefice Kancelarije EU na Kosovu/specijalne predstavnice EU, nakon potvrde rezultata izbora održanih 11. juna

„Pohvaljujem narod Kosova za mirno ponašanje tokom izbora održanih 11. juna, kao i Centralnu izbornu komisiju za profesionalan način na koji je izvršila svoje dužnosti. Takođe, apelujem na nadležne institucije da ozbiljno shvate preporuke Misije EU za posmatranje izbora i da ih primene u skladu sa tim.

Sada je odgovornost na političkim liderima da poslušaju svoje građane i oforme stabilnu vladu koja će služiti interesima naroda.

Kosovo je suočeno sa mnogim izazovima, od visoke nezaposlenosti i lošeg učinka prosvetnog sistema, do korupcije i loše vladavine prava, što ostaje prepreka za privlačenje održivih investicija za razvoj ekonomije. Stoga, od presudnog je značaja da politički lideri ozbiljno shvate te izazove, oforme jaku vladu i upuste se u reforme koje narod želi.

Federika Mogerini, visoka predstavnica/potpredsednica Evropske komisije, bila je domaćin ove sedmice u Briselu neformalnom sastanku predsednika Srbije i Kosova. Ovo, još jednom, potvrđuje posvećenost EU u pravcu EU perspektive Kosova i Srbije. Očekujemo primenu sporazuma postignutih u dijalogu, bez odlaganja.

EU će nastaviti da pomaže narodu Kosova. Kroz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i srodne instrumente, EU je već obezbedila politički, ekonomski i zakonodavni okvir za ukorenjivanje reformi. Svojom podrškom kroz IPP, EU daje velikodušnu finansijsku pomoć da bi se podržali ti napori i povećala dostignuća na celom Kosovu.

Bez obzira na to to ko će formirati novu vladu, EU očekuje ubrzavanje i pridržavanje agendi reforme EU. Kosovo ima jasnu evropsku perspektivu. Narod Kosova očekuje odgovorno rikovodstvo koje će učiniti važan napredak na Evropskom putu. Sada je na tim liderima da obave svoj posao.“

Languages:
บทบรรณาธิการ: