Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Ambasador Sunjok pokrenuo projekat EU vredan 7 miliona evra za reformu pravosudnog sistema na Kosovu

Priština, 25/01/2021 - 16:36, UNIQUE ID: 210125_14
Press releases

Šef Kancelarije EU na Kosovu/specijalni predstavnik EU, ambasador Tomaš Sunjok, zajedno sa kosovskim ministrom pravde, predsedavajućima Sudskom savetu i Tužilačkom savetu, kao i sa direktorom Akademije pravde, pokrenuo je Program Evropske unije na Kosovu za pravosudni sektor. Projekat će se realizovati do januara 2024. godine i ima budžet od 7 miliona evra. EU trenutno ulaže oko 50 miliona evra od sredstava iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć u vladavinu prava na Kosovu.

Projekat će raditi sa Ministarstvom pravde, Sudskim i Tužilačkim savetom Kosova, Akademijom pravde i sa drugim ključnim akterima u datom sektoru. Glavni fokus se stavlja na unapređenje koordinacije u pravosudnom sektoru i davanje podrške primeni strategije u sektoru vladavine prava. Nacrt te strategije je stavljen na konsultacije 18. januara.  EU i drugi međunarodni partneri su podržali tu inicijativu.

Program ima za cilj reformu pravosudnog sistema Kosova u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Pomoći će institucijama oko konsolidacije pravnog i institucionalnog okvira, jačanja nezavisnosti, nepristrasnosti, odgovornosti, profesionalizma, kvaliteta, efikasnosti i transparentnosti pravosuđa, kao i oko unapređenja pristupa pravdi za sve građane, posebno žene i grupe u nepovoljnom ili marginalizovanom položaju.

Ambasador Sunjok je naglasio da je nezavisan, nepristrasan i profesionalan pravosudni sistem ključni element za demokratsko društvo i da su građani Kosova imali svako pravo osim nezavisne i profesionalne institucije vladavine prava koje njima služe i da iste institucije obezbede njihova građanska prava i efikasno se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Ovaj projekat realizuje Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ) kao vodeći partner, zajedno sa partnerima projekta: Centar za međunarodnu pravnu saradnju (CILC; Holandija) i Ministarstvo pravde Hrvatske.

Languages:
Urednički odeljci: