Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Konsultacije sa civilnim društvom u 2020. godini

15/01/2021 - 13:15
Voices and views

 

Dal ste aktivista civilnog društva i zainteresovani da se pridružite konsultacijama Kancelarije EU o različitim temama koje se tiču EU i Kosova. Ovo je preliminarni kalendar za 2020. godini za konsultacije o raznim temama kao što su: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Program ekonomskih reformi, Izvještaj Evropske komisije o Kosovu, IPA programi. Pridruži nam se!

 

Languages: