Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Zahteva se povećanje poljoprivrednih inspektora i savetnika zarad veće bezbednosti hrane

21/05/2019 - 17:20
News stories

Povećanje broja poljoprivrednih inspektora i savetnika se smatra neophodnim kako bi se osigurala veća bezbednost hrane na Kosovu. Povećanje kvaliteta 'bio' proizvoda i prerađevina se smatra značajnim korakom za prodor lokalnih proizvoda na tržište Evropske unije

 

Kamenica, 21. maj - Gradonačelnik Kamenice, Qëndron Kastrati, je rekao da ova opština ima veliku prednost za razvoj poljoprivrede jer je 70 odsto teritorije brdsko-planinska.

Kastrati je rekao da je povećana svest građana za ulaganje u ovu delatnost jer ove godine ima oko četrdeset dobitnika granta Ministarstva poljoprivrede, dok ih u prethodnim godinama nije bilo više od osam.

„U poslednjih nekoliko godina budžet za subvencije je za sve kategorije iznosio 9 hiljada i 925 evra, što obuhvata subvencije u svim oblastima, a e samo u poljoprivredi. Ono šta smo postigli i šta zahtevamo od centralnog nivoa je da izdvoji dodatna sredstva i u tom aspektu smo uspeli, i prošle, a i ove godine, da dobijemo jedan, iako nedovoljan fond, ali u najmanju ruku da budemo u stanju da navedemo podršku i usmerenje... mi kao država moramo da smanjimo birokratiju u aspektu dodele subvencija i grantova...", rekao je Kastrati.

Iz Odeljenja za poljoprivredno savetovanje koje funkcioniše u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, predstavnik Tahir Halitaj je rekao da je ministarstvo izradilo dodatne mehanizme za potpuno sprovođenje standarda Evropske unije. Međutim, prema njegovim rečima, politika za dobitnike grantova se mora prilagoditi i malim proizvođačima.

"I mi smatramo da nam trebaju savetnici koji primenjuju standarde; broj savetnika je ograničen zbog budžeta Vlade i ne mogu da se prime radnici, ali mi imamo mehanizam sertifikacije privatnih savetnika i licenciranja kompanija, koje nas dopunjuju na terenu u savetima ... ”, rekao je Halitaj.

Sabedin Kadriu, regionalni koordinator za Gnjilane u AHVK je rekao da uz male kapacitete inspektora koji su na raspolaganju, oni pokušavaju da osiguraju bezbednost hrane za građane ovog regiona.

"Što se tiče bezbednosti hrane, rekao sam na početku, činimo nemoguće mogućim, međutim uz kapacitete kojima raspolažemo, realno [kapacitet] radne snage kojom raspolažemo - konkretnije inspektora - je premali", izjavio je on.

Ova debata o poljoprivrednoj delatnosti na Kosovu je organizovana u okviru projekta "Podrška komunikaciji u procesu evropskih integracija", koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Languages:
Urednički odeljci: