Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EU Brošura: Životna sredina bi trebala biti glavni prioritet za sve koji žive na Kosovu

14/01/2019 - 14:59
From the blog

#GiveGreenaChance

 

Kancelarija EU/SPEU je pokrenula kampanju za zaštitu životne sredine 24. septembra 2018. godine pod sloganom #GiveGreenAChance (Dajmo Šansu Zelenilu), koja je trajala do 6. decembra. Tokom ove kampanje organizovane su različite aktivnosti, uključujući tu i #InstaGreen društvene aktivnosti putem medija, sa najboljim slikama na Integrumu koje su uradili građani, koji su bili pozvani da postavljaju slike o primerima dobrih praksi za zaštitu životne sredine ili zagađenosti životne sredine na Kosovu. Aktivnost stablo savesnosti je bila organizovana u Prizrenu, Peći i Prištini, dok su mnoge projekcije filmova i diskusije organizovane na različitim mestima i univerzitetima. Ostale brojne aktivnosti su bile u vidu poseta različitim projektima čiji je pokrovitelj bila EU a koje se tiču zaštite životne sredine, kao i značajan broj medijskih nastupa i intervjua koje je sproveo EUICC za EU službenike, što je doprinelo tome da kampanji #givegreenachance i njenim glavnim porukama bude posvećena velika pažnja. Pregled ovih aktivnosti je dat u brošuri ispod.

PDF iconEnvironment_brochure_srpski.pdf

Languages: