Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EU na Kosovo poćela kampanju o životnoj sredini i nedelju klimatske diplomatije

24/09/2018 - 16:51
News stories

Govor Rikardo Serija, šef odseka za političke, ekonomske i evropske integracije

Check against delivery

Dame i gospodo, dragi prijatelji,

Danas, ovde, u Nacionalnoj biblioteci u Prištini, zajedno lansiramo kampanju o životnoj sredini i nedelju klimatske diplomatije.

Svi znamo Kosovo. Svi smo upoznati sa prelepim drvećem, šumama, predivnim pejzažima i bogatim biodiverzitetom Kosova.

Međutim, svi znamo Kosovo:

Sve ove prirodne lepote ponekad mogu biti zanemarene; zagađene:

 • Zagađeno zemljište, zagađene reke, nezakonita gradnja, nezakonita seča šuma, otpadne vode i čvrsti otpad su i dalje realnost Kosova.
 • Ne bih da spominjem loš kvalitet vazduha, posebno tokom zimskih meseci.
 • Zaštita životne sredine je na Kosovu dugo zanemarivana.

Dozvolite mi da kažem da je Evropska unija mnogo učinila za životnu sredinu na Kosovu. I posvećena je da uradi još više u budućnosti

EU je vodeći donator za unapređenje životne sredine na Kosovu.

Veliki broj projekata EU ima direktan ili indirektan uticaj na životnu sredinu.

Dozvolite mi da ih navedem:

 • Izgradnja deponija, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sistem za praćenje kvaliteta vazduha.
 • U Mitrovici i Prištini su nedavno završeni projekti postrojenja za prečišćavanje vode i predstavljaju pouzdano i bezbedno snabdevanje vodom za piće za svoje stanovnike.
 • Radimo sa našim DČ i Kosovom na upravljanju ključnim pitanjima životne sredine, uključujući kvalitet vode i vazduha
 • A da ne pominjem našu ulogu u podršci izrade i usvajanja ažuriranog zakonodavstva koje ima za cilj zaštitu životne sredine u nizu oblasti
 • Evropska unija je finansirala studiju od suštinskog značaja o dekomisiji stare elektrane "Kosovo A", koja će značajno smanjiti zagađenje vazduha na Kosovu.

Planiramo još više za budućnost:

 • Potpunu dekomisiju Kosova A i izgradnju skladišta opasnog otpada. Ovaj projekat će biti prvi ove vrste u regionu.
 • Efikasna infrastruktura i usluge upravljanja otpadom
 • Smanjenje prašine i emisija Elektrane Kosovo B, program od presudnog značaja za životni standard ljudi na Kosovu.

Dame i gospodo,

 

Činjenica da Kosovo još nije deo Pariskog sporazuma o klimatskim promenama ne znači da je izolovano, udaljeno ostrvo.

Kosovo je ključni partner EU u regionu Balkana i treba da preduzme korake u pravcu koji su u našem zajedničkom globalnom interesu:

Da izgradi ekonomiju sa niskom emisijom, koja je otporna na klimatske uslove i zdravije društvo.

Životna sredina je jedan od ključnih sektora za put Kosova ka Evropskoj uniji.

SADA je pravi trenutak da se usredsredimo na najbolja rešenja za zaštitu životne sredine.

Duga lista već usvojenih propisa i dalje čeka na punu implementaciju.

Treba preduzeti nekoliko pravnih postupaka i radnji.

Što duže odlažemo zaštitu životne sredine na Kosovu, to ćemo se suočiti sa većim zagađenjem životne sredine

Zbog toga smo snažno želeli ove kampanje, kampanju o životnoj sredini i nedelju klimatske diplomatije

Kampanja o životnoj sredini će trajati do 14. decembra, pokrivajući četiri glavne oblasti:

 • Upravljanje vodama
 • Zagađenje vazduha
 • Upravljanje otpadom i
 • Energetska efikasnost

Videli ste insert dva kratka filma, uskoro ćete videti još više; a narednih meseci na televiziji i društvenim medijima. Mi ćemo sponzorisati debate i događaje širom Kosova tokom narednih meseci.

Nedelja klimatske diplomatije će trajati od danas, ponedeljka, do sledeće nedelje, 30. septembra, u bliskoj saradnji sa ambasadama Francuske i Nemačke na Kosovu. Uskoro ćete čuti nešto više o ovome.

Ovim radnjama ćemo sledećih meseci podići svest:

 • zaštiti životne sredine
 • tome šta je učinila EU, uključujući i kolektivno, na zaštiti životne sredine, kao i šta ćemo nastaviti da radimo u budućnosti
 • onome što još trebaju i mogu učini kosovske vlasti kako bi poboljšale zdravlje i životni standard svojih ljudi.
 • Takođe, želimo da vas pozovemo, ljude na Kosovu, da učinite više za zaštitu sopstvene životne sredine.

Dakle, zaštitimo životnu sredinu na Kosovu.

Dajmo Zelenilu šansu na Kosovu.

Languages:
Urednički odeljci: