Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Orari i konsultimeve me shoqërinë civile për vitin 2021

15/01/2021 - 13:15
Voices and views

 

A jeni aktivist i shoqërisë civile dhe i interesuar të merrni pjesë në konsultimet e Zyrës së BE për tema të ndryshme që kanë të bëjnë me raportin BE-Kosovë? Këtu është KALENDARI 2021 për konsultime mbi Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA), Programet IPA, etj. Ejani!

Indicative date

SAA/ERP

IPA Programmes

Progress Report

Second week of February (postponed to March)

 

consultation meeting on Strategic Response prepared by Kosovo institutions for IPA III assistance/ projects submitted for IPA 2021 and 2022

 

Last week of January

 

consultation in view of SAA SC on Internal Market and Competition (3 February)

 

 

 

First week of February

Consultations prior to the SAA Subcommittee (SC) Meeting on Innovation, Information Society and Social Policy (10 February)

 

 

 

11- 12 February

Consultation on 2021 EC Economic Reform Programme 2021-2023 assessment mission

   

Second Week of March

Consultation prior to the SAA Subcommittee Meeting on Transport, Environment, Energy and Regional Development (16 March)

   

Last week of March

 

2nd consultation meeting on IPA CSF and Media Programme 2021-23

 

Week of 17 May

Consultations prior to the SAA Subcommittee on Agriculture, Fisheries, Forestry and Food Safety (20 May)

   

Last week of May

CSO consultation in view of the Public Administration Reform Special Group (2-3 June TBC) and Public Finance Management Dialogue

 

 

 

First week of June

Consultations prior to the SAA Subcommittee on Justice, Freedom and Security (9-10 June)

   

Second week of June 

CSO consultation in view of SAA SC on Trade, Industry, SMEs, Customs and Taxation (17 June)

 

 

 

Second week of July

 

IPA III information meeting on programming 2023 and beyond

 

Second week of  September

CSO consultation in view of SAA SC Economic, Financial Issues and Statistics (16 September)

 

 

 

November

Consultation on ERP 2022-2024 cycle

   

 

nb: datat janë indikative dhe mund të ndryshojnë. Data e sakta do të kumtohen përmes Civil Society Resource Centre. Për më shumë informata kontoktoni: office@kcsfoundation.org