Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Pretraži

Urednički odeljci PRIKAŽI

Tipovi sadržaja PRIKAŽI

Filter by tags:
 • Aukcijska prodaja

 • - Razno -
 • Dokumenta

 • - Razno -
 • Akcioni planovi
 • Aneksi
 • Biografije / CV
 • Grant Procedure
 • Izveštaji
 • Memorandumi o razumevanju
 • Parlamentarna saradnja
 • Pravne osnove / Zakonodavstvo
 • Procedura za javnu nabavku
 • Radni programi
 • Razno
 • Sporazumi
 • Statistički profili / Istraživanje
 • Strategije
 • Struktura i organigram
 • Višegodišnji indikativni programi
 • Zajednička dokumenta/komunikacija
 • Događaji

 • - Razno -
 • Bioskop
 • Izložbe
 • Književnost
 • Konferencija/seminar
 • Konferencije i konvencije
 • Kursevi i radionice
 • Lokalna okupljanja i bazari
 • Muzika
 • Nastupi
 • Onlajn aktivnosti
 • Ostalo
 • Otvoreni dani
 • Ples
 • Poslovni događaj
 • Pozorište
 • Prijemi
 • Sajmovi i izložbe
 • Sport
 • Sportski događaji
 • Vizuelna umetnost
 • Za decu
 • Dan Evrope
 • Erazmus
 • Evropski dani razvoja
 • Interkulturalni dijalog
 • Međunarodni, evropski dani i godišnjice
 • Nacionalni dani
 • Otvoreni dani
 • Projekti koje finansira EU
 • Tematske serije događaja
 • Galerije fotografija

 • - Razno -
 • Donacije

 • - Razno -
 • Slobodna radna mesta

 • - Razno -
 • Lokalni agenti
 • Međunarodne pozicije
 • Mlađi profesionalci u Delegacijama (IPD)
 • Nacionalne pozicije
 • Ostalo
 • Plava knjiga o pripravničkom stažu – Sedište
 • Pozicije na EU projektima
 • Prekomandovani nacionalni eksperti
 • Privremeni agenti
 • Ugovorni agenti
 • Zvaničnici
 • pripravnički staž u Delegacijama
 • Novosti

 • - Razno - (13) Apply - Razno - filter
 • EU MAG
 • Glasovi i stavovi
 • Infographics
 • Intervjui
 • Magazines
 • Priče (12) Apply Priče filter
 • Publications
 • Sa bloga
 • Samiti
 • Tematska stranica

 • - Razno -
 • Cooperation
 • O nama - struktura i organizacija
 • Odnosi EU sa državom
 • Odnosi EU sa regionom
 • Odnosi sa međunarodnim organizacijama i forumima
 • Opšte
 • Politika - aktivnost
 • Pregled
 • Travel to the EU
 • Press Material

 • - Razno -
 • Informativni listovi
 • Isečci iz novina - u štampi
 • Izjave VP/PP
 • Izjave ambasadora
 • Izjave portparola
 • Izjave potpredsednika/HR-a
 • Izjave u ime EU
 • Izjave za medije
 • Javne konsultacije
 • Joint Press Releases
 • Lokalne izjave
 • Mišljenja i uvodnici
 • Napomene/govori
 • Odgovori na peticije
 • Pozivi za medije
 • Zajedničke izjave
 • Zaključci Saveta
 • Česta pitanja
 • Projekti

 • - Razno - (18) Apply - Razno - filter
 • AA implementation
 • Azil i izbeglice
 • Bezbrednost hrane i ishrane (1) Apply Bezbrednost hrane i ishrane filter
 • Deca i omladina
 • Demokratija i ljudska prava (6) Apply Demokratija i ljudska prava filter
 • Energija (5) Apply Energija filter
 • Građansko društvo
 • IT i telekomunikacije (1) Apply IT i telekomunikacije filter
 • Kultura
 • Mir i bezbednost
 • Razno
 • Razvoj privatnog sektora
 • Regional overview
 • Rule of Law
 • Thematic overview (2) Apply Thematic overview filter
 • Trgovina
 • Upravljanje
 • Usluge za biodiverzitet i ekosistem (1) Apply Usluge za biodiverzitet i ekosistem filter
 • Zaposlenje i pristojan rad (2) Apply Zaposlenje i pristojan rad filter
 • Tenderi

 • - Razno -
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • < €15.000
 • > €139.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €139.000
 • > €5.350.000
 • €15.000 - €60.000
 • €60.000 - €5.350.000
 • Otvoreni
 • Zatvoreni
 • Radovi
 • Sredstva
 • Usluge
 • Video

 • - Razno -

Informacije o autorskim pravima PRIKAŽI

Datumi PRIKAŽI

 1. Agriculture and Food Safety
 2. News stories
 3. News stories
 4. News stories
 5. News stories
 6. News stories
 7. News stories
 8. News stories
 9. Transport and Infrustructure
 10. News stories

Pages