Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Kërko

Seksionet editoriale SHFAQ

Llojet e përmbajtjes SHFAQ

Informacioni i autorësisë SHFAQ

Datat SHFAQ

 1. Tenderët
  €15.000 - €60.000
  Open
  Services
 2. Statements on behalf of the EU
 3. Tenderët
  Open
  Works
 4. Tenderët
  Open
  Works
 5. Tenderët
  €60.000 - €139.000
  Open
  Services
 6. Tenderët
  €60.000 - €139.000
  Open
  Supplies
 7. Statements on behalf of the EU
 8. Statements on behalf of the EU
 9. Statements on behalf of the EU
 10. About us - structure and organisation

Pages