Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 187

Kancelarija EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU i Misija OEBS-a na Kosovu pozdravljaju zajedničku inicijativu lidera poslaničkih grupa u Skupštini Kosova za poboljšanje i jačanje izbornog procesa na Kosovu. Slobodni, pošteni, transparentni i kredibilni izborni procesi predstavljaju osnovu demokratskog funkcionisanja institucija.

Languages:

Kosovo i Evropska unija održali su sastanak trećeg Pododbora za SSP za energiju, životnu sredinu, klimu, regionalni razvoj i transport

Languages:

Kosovo i Evropska unija održali su 3ći Pododbor za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju o unutrašnjem tržištu, konkurenciji i zdravlju i zaštiti potrošača

Languages:

Kancelarija EU na Kosovu i Vlada Kosova su danas održali završnu konferenciju kako bi obeležili kraj EU tvining projekta „Jačanje kosovskih institucija u efektivnom upravljanju migracijom“.

Languages:

"Šefica Kancelarije Evropske unije/Specijalna predstavnica EU i šefovi misija EU na Kosovu ponavljaju svoju neprekidnu zabrinutost zbog uvođenja 100% carinskih dažbina na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Kao što je već rečeno u mnogim prilikama, ovo je jasno kršenje Centralno-evropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA), u suprotnosti je sa duhom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i negativno utiče na regionalnu saradnju.

Languages:

Pismo sporazuma uključuje podelu rada u određenim oblastima vladavine prava

Languages:

Sastanak je obuhvatio širok spektar tema iz oblasti obrazovanja, socijalnih politika i zapošljavanja, telekomunikacija i audio-vizuelnih politika, kulturnom nasleđu

Languages:

Dal ste aktivista civilnog društva i zainteresovani da se pridružite konsultacijama Kancelarije EU o različitim temama koje se tiču EU i Kosova. Ovo je preliminarni kalendar za 2019. godinu za konsultacije o raznim temama kao što su: Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Program ekonomskih reformi, Izvještaj Evropske komisije o Kosovu, IPA programi. Pridruži nam se!

 

Languages:

Izjava Šefice Kancelarije EU/SPEU, Nataliya Apostolova, nakon sastanka sa sa članovima Odbora Kosovske agencije za akreditaciju

Languages:

Pages