Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 177

Kreditna linija od 20 miliona evra biće pomešana sa grantovima EU

Languages:

EU je sa svojim jednogodišnjim investiranjem od preko 100 miliona evra najveći donator na Kosovu. KosovoProjects.eu je veb stranica koja daje jasan pregled i informacije o projektima koje je finansirala EU a koji su sprovedeni na Kosovu. Vi možete pretražiti i pristupiti informacijama o toku svakog projekta uključujući Fact Sheet (stranica o činjenicama), vestima o projektu i aktivnostima, trajanju, korisnicima, lokaciji i ciljevima projekta.

Languages:

Od sunčanog dana u septembru do hladnog zimskog decembra, kampanja EU Dajmo zelenilu šansu je uspešno ukazala na značaj zaštite i unapređenja životne sredine na Kosovu

Languages:

Govor Ambasador Apostolova na Regionalnoj Konferenciji o Ostvarivanju Pravde za Žrtve Porodičnog i Rodno Zasnovanog Nasilja

Languages:

Govor Ambasador Apostolova na otvaranju Nedelje Anti-Korupciji na Kosovu

Languages:

Rodno zasnovano nasilje rasprostranjeno je na Kosovu i širom sveta.Dok se broj slučajeva rodno
zasnovanog nasilja alarmantno uvećava, utičući na jednu u tri ţene na globalnom nivou,
adekvatan odgovor na Kosovu ostaje ograničen

Languages:

Obraćanje ambasadorke Apostolove na sastanku sa gradonačelnicima kosovskih opština organizovanom u okviru kampanje u vezi sa životnom sredinom

Languages:

Govor ambasadorke Natalia Apostolova na konferenciji za obilježavanje 20. novembra, Svetski dan deteta

Languages:

Pages