Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 51 - 60 of 1780

 

Check against delivery

Ladies and gentlemen,

Languages:

Confirming that a credible enlargement policy is a geostrategic investment in peace, stability, security and economic growth in the whole of Europe, the Commission adopted its annual assessment of the implementation of reforms in the Western Balkan partners and Turkey, together with recommendations on the next steps for those countries.

Languages:

Increasing the number of agricultural inspectors and advisors is deemed necessary in order to have greater food safety in Kosovo. Increasing the quality of 'bio' products and production is considered an important step for domestic products to penetrate the European Union market

Languages:

Povećanje broja poljoprivrednih inspektora i savetnika se smatra neophodnim kako bi se osigurala veća bezbednost hrane na Kosovu. Povećanje kvaliteta 'bio' proizvoda i prerađevina se smatra značajnim korakom za prodor lokalnih proizvoda na tržište Evropske unije

Languages:

Shtimi i numrit të inspektorëve dhe këshilluesve bujqësorë po shihet të jetë nevojë e domosdoshme me qëllim që në Kosovë të ketë siguri më të madhe ushqimore. Rritja e cilësisë së produkteve dhe prodhimeve ‘bio’ po konsiderohet hap i rëndësishëm që prodhimet vendore të depërtojnë në tregun e Bashkimit Evropian

Pages