Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 11 - 20 of 1779

Call for Proposals for Framework Partnership Agreements and associated annual operating grants
Publication reference: EuropeAid/162866/DD/FPA/XK

The Council today adopted conclusions welcoming the publication of the first joint synthesis report of the EU and its member states on ''Supporting the Sustainable Development Goals across the world'' as an important contribution to EU reporting at the High Level Political Forum in 2019. The Council welcomes the collective contribution of the EU and its member states to the implementation of all Sustainable Development Goals (SDGs) across the world, leveraging all means of implementation, in support of the 2030 Agenda.

At the Poznań Summit on the Western Balkans, the EU confirmed its commitment to strengthen cooperation with the region with a set of concrete measures focusing on five key areas: transport and energy, digital, economy, security and good neighbourly relations.

The Head of the EU Office in Kosovo/EU Special Representative, Nataliya Apostolova, addressed the Assembly Economic Committee today raising concern over monopoly in vehicle homologation and imposition of non-tariff barriers for new vehicles, causing unnecessary expense to the people of Kosovo.

Languages:

Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuesja e Posaçme e BE-së, Nataliya Apostolova, iu drejtua sot Komisionit për Ekonomi të Kuvendit për të ngritur shqetësimin për monopolin në homologimin e automjeteve dhe imponimin e barrierave jo-tarifore për automjetet e reja, duke i shkaktuar shpenzime të panevojshme popullit të Kosovës.

Šefica Kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica EU Natalija (Nataliya) Apostolova obratila se danas Odboru Skupštine za ekonomiju, iskazujući zabrinutost u vezi sa monopolom na homologaciju vozila i nametanjem ne-tarifnih barijera za nova vozila, što prourokuje nepotrebne troškove za građane Kosova.

Languages:

Pages