Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 61 - 70 of 164

Raport i monitorimit të gjykatave në Prishtinë, Mitrovicë dhe Gjilan

Pjesëmarrja e grave në vendimmarrje në Kosovë konsiderohet të jetë e vogël përkundër kërkesës ligjore nga Ligji Nr. 05/L-020 për Barazi Gjinore, neni 6, pika 8, që thekson se “përfaqësimi i barabartë gjinor në të gjitha organet legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore dhe institucionet e tjera publike arrihet kur sigurohet përfaqësim minimal prej pesëdhjetë përqind (50%) për secilën gjini, përfshirë edhe organet e tyre drejtuese dhe vendimmarrëse”.

Raporti bazohet në hulumtimin e dokumenteve dhe krahasimin e të dhënave të burimeve kryesore në dispozicion, përfshirë Strategjinë dhe planin e veprimit për të drejtat e njeriut (2009 – 2011) dhe projekt-strategjitë e mëvonshme, si dhe udhëzimet dhe komentet për kornizën strategjike të Kosovës për të drejtat e njeriut nga organizatat ndërkombëtare.

Hulumtimi paraprak lidhur me liritë dhe mbrojtjen për lezbiket, homoseksualët, biseksualët, transgjinorët dhe interseksualët (LGBTI) gjeti se të drejtat e komunitetit LGBTI janë lënë pas dore duke i kushtuar kujdes të kufizuar nga institucionet shtetërore dhe nuk kishte shenja të dukshme të komunitetit LGBTI në jetën publike.

Duke qenë një shoqëri shumetnike, është e një rëndësie të madhe që Kosova të promovojë dhe mbrojë marrëdhëniet e qëndrueshme ndëretnike. Edhe pse incidente ndëretnike nuk janë problem ekskluziv apo i veçantë i Kosovës, megjithatë këto incidente përbëjnë një kërcënim të posaçëm për stabilitetin dhe sigurinë në vend.

Federika Mogerini do të ketë një takim me presidentët Vuçiç dhe Thaçi më 31 gusht

Johannes Hahn, Komisioneri për Politikat Evropiane të Fqinjësisë dhe Negociata të Zgjerimit, do të udhëtojë për në Durrës, Shqipëri, të shtunën më 26 gusht, për të marrë pjesë në takimin joformal të Kryeministrave të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Deklaratë nga Zyra e BE-së në Kosovë/Përfaqësuesja e Posaçme e BE-së dhe EULEX-i mbi procesin e përzgjedhjes së kryetarëve të Gjykatës Supreme dhe Gjykatës së Apelit

Deklaratë nga Përfaqësuesja e Lartë/Zëvendëspresidentja Federica Mogherini dhe Komisioneri për Ndihmë Humanitare dhe Menaxhim të Krizave Christos Stylianides në Ditën Botërore Humanitare 2017

Today, the EU Office in Kosovo/EU Special Representative has had to cancel EUR 7.8 million of financial assistance to North Mitrovica. The projects foresaw the construction of a cultural centre and of a new university building in North Mitrovica.

Pages