Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 31 - 40 of 192

Të dashur miq nga shoqëria civile dhe bizneset në Kosovë,

Komisioni ka në plan të miratojë pakon e ardhshme të zgjerimit në pranverë të vitit 2019, duke përfshirë Raportet e Vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë. Periudha raportuese e mbuluar nga Raportet e Vendeve do të jetë nga marsi 2018 deri në shkurt 2019 sa i përket zhvillimeve politike dhe reformave.

Languages:

Takimi i 2. i Komitetit të Stabilizim Asociimit mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës u mbajt në Prishtinë, më 9 tetor 2018

Duket sikur një pemë e zakonshme, por me kalimin e kohës ajo do të duket më kreative dhe do të përçojë një mesazh të fuqishëm

Si në Nju Jork dhe ashtu edhe në Bruksel, BE këtë javë po punon me partnerët e Ballkanit Perëndimor për të përshpejtuar reformat dhe procesin e integrimit, duke përfshirë promovimin e bashkëpunimit efektiv rajonal.

Fjalimi i Rikardo Serit, Udheheqës i Seksionit Politik, Ekonomik dhe Integrimit Evropian, Zyra e BE-së/PPBE

Përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe autoritetet e Kosovës mbajtën takimin e Nënkomisionit të dytë të MSA-së për Ekonomi, Çështje Financiare dhe Statistika më 19 shtator 2018 në Prishtinë. Takimi u përqëndrua në ekonomi, çështje financiare, statistika dhe kontrollin financiar. Diskutimi u zhvillua në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), e cila hyri në fuqi në prill të vitit 2016. Në të gjitha fushat, Komisioni dhe Kosova u pajtuan për rëndësinë e zbatimit të Agjendës përkatëse të Reformave Evropiane dhe prioriteteve të Programit të Reformave Ekonomike si dhe rekomandimeve nga Raporti i Komisionit për Kosovën

Pages