Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 71 - 80 of 1772

Europe Day Speech by Head of EU Office/EU Special Representative, Nataliya Apostolova

Languages:

Fjalimi për Ditën e Evropës nga Shefja e Zyres së BE-së/Përfaqësuesja e Posaçme e BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova

Dan Evrope, Govor Šefica Kancelarije EU/EUSP, Natalija Apostolova

Languages:

Pages