Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 181

BE-ja, me investime vjetore prej mbi 100 milionë euro, është donatori më i madh në Kosovë. Kosovoprojects.eu është faqja e internetit që paraqet një pasqyrë të qartë dhe informata mbi projektet e financuara nga BE-ja të realizuara në Kosovë. Mund të kërkoni dhe të keni qasje në informata gjatë ciklit jetësor të çdo projekti, duke përfshirë Fletëfaktet, lajmet e projektit dhe aktivitetet, kohëzgjatjen, përfituesit, lokacionin dhe objektivin e projektit.

Nga një ditë me diell në shtator në një dhjetor të ftohtë dimri, fushata e BE-së Le t'i japim Gjelbërimit një shans tregoi me sukses rëndësinë e mbrojtjes dhe përmirësimit të mjedisit në Kosovë

Languages:

Fjalimi i Ambasadores Apostolova në Konferencën Rajonale mbi Qasjen në Drejtësi për Viktimat e Dhunës në Familje dhe Dhunës në Baza Gjinore

Fjalimi i Ambasadores Nataliya Apostolova në lansimin e Javës kundwr korrupcionit në Kosovë 2018

Dhuna me bazë gjinore mbetet e përhapur si në Kosovë ashtu edhe në tërë botën. Ndërsa
normat e incidenteve mbeten alarmante, duke ndikuar në një në çdo tre gra në nivel global, një
reagim adekuate ndaj kësaj dhune mbetet e kufizuar në Kosovë

Fjala e ambasadores Apostolova në takimin me kryetarët e komunave të Kosovës të organizuar si pjesë e fushatës për mjedisin

Fjalimi i Ambasadores Nataliya Apostolova në konferencën e shënimit të Ditës së Fëmijëve, 20 Nëntor

Bashkë me alpinisten Arineta Mula, me aktorin Vedat Bajrami dhe me notarin Lum Zhaveli, Saraçi është pjesë e rëndësishme e Fushatës për Mjedis, duke synuar të rrisë vetëdijën për mbrojtjen e ambientit në Kosovë

Pages