Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 216

Takimi i 3-të i Komitetit të Stabilizim-Asociimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës u mbajt në Bruksel më 8 tetor 2019. Takimi u bashkëkryesua nga znj.

Deklaratë e kryesuesve të Misioneve të BE-së në Kosovë për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 6 tetorit 2019

Përfaqësuesit e Komisionit Evropian dhe autoriteteve të Kosovës më 19 shtator 2019 në Bruksel mbajtën Nënkomitetin e 3-të të MSA-së për ekonomi, çështje financiare dhe statistika. Takimi u përqendrua në ekonomi, çështje financiare, statistikë dhe kontroll financiar. Diskutimi u mbajt në kuadër të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), e cila hyri në fuqi në prill 2016. Në të gjitha fushat, Komisioni dhe Kosova u pajtuan për rëndësinë e zbatimit të prioriteteve përkatëse të Agjendës të Reformave Evropiane dhe të Programe të Reformave Ekonomike si dhe rekomandimeve nga Raporti i Komisionit Evropian për Kosovën

Fjalimi i Shefes së Zyrës së BE/Përfaqësueses së Posaçme të BE-së, Nataliya Apostolova, në hapjen e Javës së Zhvillim të Qëndrueshëm në Kosovë

Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë/Përfaqësuesja e Posaçme e BE-së, Nataliya Apostolova, iu drejtua sot Komisionit për Ekonomi të Kuvendit për të ngritur shqetësimin për monopolin në homologimin e automjeteve dhe imponimin e barrierave jo-tarifore për automjetet e reja, duke i shkaktuar shpenzime të panevojshme popullit të Kosovës.

Kosova dhe Bashkimi Evropian diskutojnë për tregtinë, industrinë, doganat dhe tatimin, në kuadër të kornizës së MSA-së

Protesta e djeshme e organizatave të shoqërisë civile në Prishtinë kundër amendamenteve të projektligjit për financimin e partive politike është një kujtesë e rëndësishme për nevojën e llogaridhënies, mbikëqyrjes, transparencës dhe zbatimit efektiv të vërtetë.

Për të eksportuar produktet kosovare në tregun evropian duhet cilësi më e lartë dhe plotësim i kërkesave dhe standardeve të BE-së. Kjo u tha në diskutimin që - Zyra e BE-së në Kosovë në bashkëpunim me Ministrinë e Integrimeve, e organizuan në kuadër të diskutimeve për të njoftuar qytetarët për MSA-në, në komunën e Kaçanikut me temën “Prodhimi vendor dhe tregu i BE-së”.

Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë mbajtur takimin e tretë të nën-komitet për Drejtësi, Liri dhe Siguri të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit

Zyra e BE-së në Kosovë/Përfaqësuesi Special i BE-së me keqardhje ju informon se i është dashur të anulojë një projekt prej 12 milion eurosh për ndërtimin e deponisë së mbeturinave të rrezikshme në Kosovë.

Pages