Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

EEAS RSS Feeds

Displaying 1 - 10 of 1746

Kosova dhe Bashkimi Evropian kanë mbajtur takimin e tretë të nën-komitet për Drejtësi, Liri dhe Siguri të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit

Kosovo i Evropska unija održali treći sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju

Languages:

Kosovo and European Union held 3rd Stabilisation and Association Agreement Sub-committee on Justice, Freedom and Security

Languages:

High Representative/Vice-President Federica Mogherini has presented the third progress report on the implementation of the European Union Global Strategy, “The EU Global Strategy in Practice - Three years on, looking forward”, which will be discussed by the EU Foreign and Defence Ministers at the Foreign Affairs Council on 17 June 2019 in Luxembourg. The report looks at the progress achieved over the past three years, since the presentation of the Global Strategy in June 2016, in five priority areas - the security of the Union, state and social resilience to our east and south, an integrated approach to conflicts and crises, cooperative regional orders and global governance for the 21st century - and provides possible orientations for the way forward in the coming years.

The EU Office in Kosovo/EU Special Representative regrets to inform that it has had to cancel a EUR 12 million project to construct hazardous waste storage in Kosovo. The decision on such an important project relies on the collaboration between central and local authorities, and is done in consultation with the local population.

Languages:

Zyra e BE-së në Kosovë/Përfaqësuesi Special i BE-së me keqardhje ju informon se i është dashur të anulojë një projekt prej 12 milion eurosh për ndërtimin e deponisë së mbeturinave të rrezikshme në Kosovë.

Kancelarija EU na Kosovu / Specijalni Predstavnik EU sa žaljenjem obaveštava da je moralo da dođe do otkazivanja projekta u vrednosti od 12 miliona evra, za izgradnju skladišta opasnog otpada na Kosovu. Odluka o jednom tako važnom projektu je doneta na osnovu saradnje između centralnih i lokalnih vlasti, a doneta je takođe uz konsultacije sa lokalnim stanovništvom.

Languages:

Pages