Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Projektet e BE-së në Kosovë

Projektet e Komisionit Evropian në Kosovë, të cilat mbulojnë fusha si qeverisja dhe arsimi, uji dhe energjia, të drejtat e njeriut dhe siguria.