Kancelarija Evropske unije na Kosovu
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu

Radite sa nama

Poslovi, stipendije

Local agents

The European Union Office in Kosovo has the following vacancy for Local Agent position:

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 29/11/2018
Local agents

The European Union Office in Kosovo has the following vacancy for Local Agent position:

Author: Press and information team of the Delegation to KOSOVO - Publication date: 29/11/2018
EU project positions

"Zvaničnik Projekta Sa Finansijskim Projektom" Neključnog Stručnjaka 2 za Prekogranični program IPA II između Kosova i bivše Jugoslovenske Republike Makedonije 2014-2020

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 22/10/2018
JOŠ

Donacije

Donacije

Grants in Kosovo

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 06/07/2016
Donacije

Grants in Kosovo

Author: Press and information team of the Delegation to KOSOVO - Publication date: 06/07/2016
Donacije

Grantovi se mogu dodeliti u vidu donacija trećim stranama koje su deo aktivnosti spoljne pomoći. Grantovima upravljaju EuropeAid (DEVCO) ili Generalni direktorat za susedsku politiku i pregovore o proširenju (DG Near). ESSP ne upravlja grantovima.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
JOŠ