Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

National positions

The Office of the European Union Special Representative in Kosovo announces advertisement of the vacancy for Local Position.

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 06/07/2018
National positions

The Office of the European Union Special Representative in Kosovo announces advertisement of the vacancy for Local Position.

Author: Press and information team of the Delegation to KOSOVO - Publication date: 06/07/2018
International positions

Amended - 1-2018 Call for Contributions for the Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office - Deadline for Applications: Tuesday 26 June 2018 at 17:00 hours (Brussels time) - Late applications will not be accepted.

Author: The Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) - Publication date: 06/06/2018
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Grants in Kosovo

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 06/07/2016
Grantet

Grants in Kosovo

Author: Press and information team of the Delegation to KOSOVO - Publication date: 06/07/2016
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË