Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

Local agents

The deadline for application: Friday 3 July, 2020. The email to send the application form (and CV) is: EUSR-DWB@eeas.europa.eu

Author: Strategic Communications - Publication date: 11/06/2020
Local agents

The deadline for application: Friday 3 July, 2020. The email to send the application form (and CV) is: EUSR-DWB@eeas.europa.eu

Author: Strategic Communications - Publication date: 11/06/2020
International positions

Summary 5-2019 Extraordinary Call for Contributions for the Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's Office Deadline for applications: Friday, 24 January 2020 at 17:00 hours (Brussels time) - Late applications will not be accepted.

Author: Strategic Communications - Publication date: 18/12/2019
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Grants in Kosovo

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 06/07/2016
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË