Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

National positions

The Office of the European Union Special Representative in Kosovo announces advertisement of the vacancy for Local Position. - Deadline for application extended until 20 August 2018

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 30/07/2018
National positions

The Office of the European Union Special Representative in Kosovo announces advertisement of the vacancy for Local Position. - Deadline for application extended until 20 August 2018

Author: Press and information team of the Delegation to KOSOVO - Publication date: 30/07/2018
Blue Book Traineeship in HQ

Skema e trajnimit ‘Blue Book’ ofron punë praktike me pagesë prej pesë muajsh me Komisionin Evropian apo organe të tjera ekzekutive të institucioneve evropiane siç është Shërbimi i Veprimit të Jashtëm Evropian (EEAS), duke filluar me 1 mars apo 1 tetor.

Author: Strategic Communications - Publication date: 10/05/2016
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Grants in Kosovo

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 06/07/2016
Grantet

Grants in Kosovo

Author: Press and information team of the Delegation to KOSOVO - Publication date: 06/07/2016
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË