Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

Local agents

The European Union Office in Kosovo has the following vacancy for Local Agent position:

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 29/11/2018
Local agents

The European Union Office in Kosovo has the following vacancy for Local Agent position:

Author: Press and information team of the Delegation to KOSOVO - Publication date: 29/11/2018
EU project positions

Ekspert Jo Kyç 2 "Zyrtari i Projektit me Profilin Financiar" për Programi ndërkufitar i IPA II ndërmjet Kosovës dhe ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë 2014-2020

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 22/10/2018
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Grants in Kosovo

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 06/07/2016
Grantet

Grants in Kosovo

Author: Press and information team of the Delegation to KOSOVO - Publication date: 06/07/2016
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË