Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

International positions

1-2019 Call for Contributions for the European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO) - Deadline for Applications: Friday 21 June 2019 at 17:00 hours CEST (Brussels time) - Late applications will not be accepted.

Author: The Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) - Publication date: 28/05/2019
Local agents

The European Union Office in Kosovo has the following vacancy for Local Agent position:

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 29/11/2018
Local agents

The European Union Office in Kosovo has the following vacancy for Local Agent position:

Author: Press and information team of the Delegation to KOSOVO - Publication date: 29/11/2018
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Grants in Kosovo

Author: Press and information team of the EU Office/EUSR to KOSOVO - Publication date: 06/07/2016
Grantet

Grants in Kosovo

Author: Press and information team of the Delegation to KOSOVO - Publication date: 06/07/2016
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË