Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Puno me ne

Vendet e punës, praktika

EU project positions

Hulla & Co Human Dynamics GmbH & Co KG /pjesë e DAI Global https://www.dai.com / ka kënaqësinë të shpall konkursin për ekspertë afatshkurtër në projektin MBËSHTETJA E BE-SË PËR INSTITUCIONIN E AVOKATIT TË POPULLIT /kohëzgjatja deri më shtator 2022/.

Author: Press and information team of the EU Office/EU Special Representative in Kosovo - Publication date: 18/01/2021
International positions

Deadline for application: until 24 January 2020 at 23:59 hours

Author: Strategic Communications - Publication date: 04/01/2021
International positions

3-2020 Call for Contributions for the European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO)– Thursday 31 December 2020 at 17:00 hours (Brussels time)

Author: Strategic Communications - Publication date: 01/12/2020
MË SHUMË

Grantet

Grantet

Qëllimi: Mbështetje për shoqërinë civile në Ballkanin Perëndimor në nxitjen e pajtimit dhe bashkëpunimit rajonal të të rinjve gjatë dhe pas krizës së COVID-19.

Afati i fundit për aplikim: 12 Tetor 2020.

Author: Press and information team of the EU Delegation to the Republic of North Macedonia - Publication date: 02/09/2020
Grantet

Grantet mund të jepen si donacione për palët e treta që janë të angazhuar në aktivitete të ndihmës së jashtme. Grantet janë të menaxhuara nga EuropeAid (DEVCO) ose DG NEAR, EEAS nuk menaxhon asnjë grant.

Author: Strategic Communications - Publication date: 23/05/2016
MË SHUMË