Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Kontaktet

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Adresa postare: 
Rr. Kosova 1,
P.O.Box 331, Prishtinë 10000

Numri i telefonit: 
+383 38 5131 200Kreu i Delegacionit: 
Nataliya APOSTOLOVA

Orari i hapjes: 
08.30-17.30