Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Kontaktet

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Postal address: 
Rr. Kosova 1,
P.O.Box 331, Prishtinë 10000

Phone number: 
+381 38 5131 200Head of the Delegation: 
Nataliya APOSTOLOVA

Opening Hours: 
08.30-17.30