European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo

Əlaqə

European Union Office in Kosovo 
European Union Special Representative in Kosovo


Nümayəndə heyətinin sədri: 
Tomáš Szunyog

Açılış saatları: 
08.30-17.30